Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 45 – tudalen 137

Brut y Brenhinoedd

137

aỽ yn|yr ynys yr dothoedynt y saỽl niuer hỽn+
nỽ y gyt ac ef namyn tebygu bot Gwerthe+
uyr ettwa yn uyỽ y geissaỽ y amdiffyn racdaỽ
ar niuer a uynho gortheyrn y attal yn wyr i+
daỽ o·nadunt attalet. Ac ar ny|s mynho ellyget
ymdeith. Ac gỽedy datcanu hynny yr brenin.
rodi tagnheued udunt a|oruc. Ac erchi yr kyỽ+
daỽtwyr duỽ kalan mei ar saesson dyfot hyt
y maes kymry y gyt y tangnhouedu. Ac aruer a
wnaeth hengist o newyd urat a thỽyll. Ac erchi
a wnaeth y bob un o|e gedymdeithon dỽyn kyllell
hir gantaỽ y myỽn eu hossonaỽ y gyt a|e hesge+
iryeu. Ac yna pan uei dibryderaf gantunt yn
gỽneuthur eu dadleu. Rodi arỽyd o hengist. Ac
sef oed yr arỽyd. Nymyd oỽr sexys. A phan dy+
wettei ef yr arỽyd hỽnnỽ. kymryt o bob un y gyll+
ell a llad y bryttỽn nessaf idaỽ. Ar dyd gossodedic
wynt a|doethant paỽb yn|y gyueir hyt y lle hỽn+
nỽ. Ac gỽedy eu dyuot a gwelet o hengist yr
aỽr a uu da gantaỽ. Ef a|dywaỽt yn digaỽn
y uchet nymyd ouyr sexys. Sef oed hynny yg
kymmraec. kymerỽch aỽch kyllyll. Sef a wnaeth
y saesson dispeilaỽ eu kyllyll. A chyrchu tywyssogyon
y bryttanneit. Jeirll a barỽneit a marchogyon ur+
d  ac  megys deueit. Sef eiryf a las yna
rỽng tywyssogyon a gwyrda ereill. Trugein
wyr a phedwar canwyr. Ac yna y kymyrth
eidal esgob corfforoed y gwyrda hynny ac y cla+