Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 87r

Culhwch ac Olwen

87r

481

hẏnnẏ nẏnhẏaỽ a|pheibẏaỽ a
rithỽẏs duỽ ẏn ẏchen am eu
pechaỽd. Haỽd ẏỽ genhyf. kẏt
keffychA wely di ẏ keibedic
rud draỽ. gwelaf; pan gẏ  ̷ ̷+
uaruum gẏseuin a mam ẏ
uorỽẏn honno ẏd heỽẏt 
naỽ hestaỽr llinat ẏndaỽ na
du na gwẏnn nẏ doeth o·ho  ̷ ̷+
naỽ etwa. a|r messur hỽnnỽ
ẏssẏd gennẏf ettwa. hỽnnỽ
a uẏnnaf inheu ẏ gaffel ẏn|
tir newẏd draỽ. hẏt pan vo
ef a|uo pennlliein guẏnn am
penn vẏm merch ar dẏ neith+
aỽr. haỽd ẏỽ genhyf. kẏt keffẏch.
Mel a|uo chwechach naỽ mod
no mel kẏnteit heb ỽchi heb
wenẏn ẏ vragodi ẏ wled. haỽd
ẏỽ. kẏt keffẏch. Kib lỽẏr mab
llỽẏrẏon ẏssẏd pennllat ẏndi.
canẏt oes lestẏr ẏn|ẏ bẏt a|dal+
hẏo ẏ llẏn cadarn hỽnnỽ namẏn
hi. nẏ cheffẏ ti hi o|e uod ef nẏ
ellẏ titheu treis arnaỽ. haỽd
ẏỽ genhyf. kẏt heffychMỽẏs gỽẏ+
dneu garanhir pob tri arnaỽ.
haỽd ẏỽ genhyfKẏt keffych. naỽẏr
pei delhei ẏ bẏt oduchti. bỽẏt
a|uẏnho paỽb ỽrth ẏ urẏt a geiff.
ẏndi. Mi a|uẏnnaf uỽẏtta o hon  ̷+
no ẏ nos ẏ kẏsco vẏ merch gen+
hẏt. nẏ|s rẏd ef o|e uod ẏ neb
nẏ ellẏ titheu ẏ dreissaỽ ef ha+
vd ẏỽ genhyf. kẏt. Corn gỽlgaỽt
gododin ẏ wallaỽ arnam ẏ nos
honno. nẏ|s rẏd ef o|e uod nẏ ellẏ
titheu ẏ treissaỽ ef. haỽd ẏỽ

482

kẏt keffychTelẏn teirtu ẏ|m
didanu ẏ nos honno pan uo
da gan dẏn. canu a wna e|hu  ̷ ̷+
nan. pan uẏnher idi. teỽi a|ỽna.
nẏ|s rẏd ef o|e uod nẏ ellẏ titheu
treis arnaỽ ef. haỽd. kẏt keffych.
adar rianhon ẏ|rei a|duhun ẏ
marỽ. ac a huna ẏ bẏỽ a vẏnhaf
|m didanu ẏ nos honno. haỽd.
kẏt keffychPeir diỽrnach ỽẏdel
maer odgar mab aed brenhin
iwerdon. ẏ verwi bỽẏt dẏ nei  ̷ ̷+
thaỽrwẏr. haỽd. kẏt. Reit ẏỽ
ẏm·olchi vẏm penn ac eillaỽ
vẏm. barẏf. ẏskithẏr ẏskithẏrỽẏn
penn beid a uẏnnaf ẏ eillaỽ ẏm.
nẏ hanỽẏf well o·honaỽ onẏt
ẏn vẏỽ ẏ tẏnnir o|e pen. haỽd.
kẏt. Nẏt oes ẏn|ẏ bẏt a|e tẏnho
o|e penn; namẏn odgar mab
aed brenhin iwerdon. haỽd. kẏt.
Nẏt ẏmdiredaf ẏ neb o gadỽ
ẏr ẏskithẏr namẏn ẏ kadỽ
o prẏdein. trugein cantref prẏ  ̷+
dein ẏssẏd danaỽ ef. nẏ daỽ ef
o|e uod o|e teẏrnas. nẏ ellir tre+
is arnaỽ ẏnteu. haỽd. kẏt.
Reit ẏỽ ẏm estẏnnu vẏm bleỽ
ỽrth eillaỽ ẏm. nẏt estỽg uẏth
onẏ cheffir guaet ẏ widon ordu
merch ẏ widon orwen o penna+
nt. gouut ẏg gỽrthtir uffern.
haỽd. kẏt. Nẏ mỽẏnha ẏ gỽa+
et onẏt ẏn dỽẏm ẏ keffir. nẏt
oes lestẏr ẏn|ẏ bẏt a gattwo gỽ+
res ẏ llẏn a|dotter ẏndaỽ nam+
ẏn botheu guidolỽẏn gorr a
gatwant gures ẏndunt pan