Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 86v

Culhwch ac Olwen

86v

479

ar eu hol. a|e aruoll a oruc
kulhỽch. a|e odif ẏn* mal ẏ
rẏbuchei. a|e wan ẏnteu
ẏn aual ẏ lẏgat hẏt pan aeth
|r gỽegil allan. Emendigeit
anwar daỽ hẏt tra ẏ|m gat  ̷ ̷+
ter ẏn uẏỽ hanbyd gỽaeth
drem uẏ llẏgeit pan elỽẏf
ẏn erbẏn gỽẏnt berỽ a|wnant.
at·uẏd gal penn a|ffendro ar+
naỽ ar ulaen pob lloer. poet
emendigeit foc ẏt uerwid
ẏndi. mal dala ki kẏndeira+
vc ẏỽ gen genhẏf mal ẏ|m
gỽant ẏr haẏarn gỽenỽẏnic.
Mẏnet onadunt ẏ eu bỽẏt.
Tranhoeth ẏ deuthant ẏ|r
lls. amkeudaỽt na saeth+
utta ni na uẏn adoet ac anaf
a merthrolẏaeth ẏssẏt arnat.
ac a uo mỽẏ os mẏnhẏ. Doro
in dẏ uerch. Mae ẏ neb ẏ dẏ*+
wir vrthaỽ erchi uẏ merch.
Mi a|e heirch kulhỽc mab kilẏd
Dos ẏma mẏn ẏd|ẏmwelỽẏf
a|thiKadeir a dodet ẏ·danaỽ
vẏneb ẏn vẏneb ac ef. D+
waỽt ẏspadaden penkaỽr
ae ti a eirch uẏ merch. ẏs|mi
a|e heirch. Cred a uẏnhaf
 genhẏt na wnelhẏch waeth
no gwir arnaf Ti a|e keffẏ
pan gaffẏf inheu a nottỽẏf
arnat ti titheu a geffẏ uẏ
merchNod a|nottẏch. Nodaf
a welẏ di  garth maỽr draỽ
gwelaf  diwreidẏaỽ o|r daẏar
a|e losci ar vyneb  tir hẏt
pan vo glo hỽnnỽ. a|ludu a

480

uo teil itaỽ a uẏnhaf. a|e ere+
dic a|ẏ heu hẏd pan uo ẏ bore
erbẏn prẏt diwlith ẏn aed+
uet. hẏt pan uo o hỽnnỽ a|wne+
lit ẏn uỽẏd a llẏnn ẏ|th neith+
aỽrwẏr ti a merch. a hẏnnẏ
ol* a uẏnaf ẏ wneuthur ẏn
un dẏt. haỽd ẏỽ genhẏf gaf+
fel hẏnnẏ kẏd tẏbẏckẏch na
bo haỽd. Kẏt keffẏch hẏnnẏ
ẏssẏd nẏ cheffẏch. amaeth
a amaetho ẏ tir hỽnnỽ nac a|e
digonho onẏt amaethon a
mab don nẏ daỽ ef o|e uod gen+
hẏt ti nẏ ellẏ ditheu treis ar+
naỽ ef. haỽd ẏỽ gen·hẏf gaf+
fel hẏnnẏ kẏt tẏbẏcckẏch ti
na bo haỽd. Kyt keffẏch hẏnnẏ
ẏssit nẏ cheffẏch. Gouannon
mab don ẏ dẏuot ẏt ẏm·pen
ẏ tir ẏ waret ẏr heẏrn nẏ
wna ef weith o|e uod namẏn
ẏ urenhin teithiaỽc; nẏ ellẏ
ditheu treis arnaỽ ef. Haỽd
ẏỽ genhẏf. Kẏt keffẏchDeu
ẏchen gỽe gỽlwlẏd wineu
ẏn deu gẏtbreinaỽc ẏ eredic
tir dẏrẏs draỽ ẏn vẏch. n|s
rẏd ef o|e uod nẏ ellẏ ditheu
treis arnaỽ. Haỽd ẏỽ genhẏf
kẏt keffych melan melẏn
gwanhỽẏn. a|r ẏch brẏch ẏn
deu gẏtbreinhaỽc a|uẏnhaf
Haỽd ẏỽ genhyf. kẏt keffẏch
Deu ẏchen bannaỽc  lleill
ẏssẏd o|r parth hỽnt ẏ|mẏ+
nẏd bannaỽc. a|r llall o|parth
hỽnn ac eu dỽẏn ẏ·gẏt ẏ·dan
ẏr un aradrẏ* ẏs hỽẏ ẏr rei
hynny