Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 78v

Geraint

78v

447

iarll ẏssẏd ẏno ac nẏt at neb
 lletẏa ẏn|ẏ dref namẏn a
del attaỽ ẏ lẏs. ·rof a dẏỽ
heb· gereint ẏ|r ford issot
ẏd aỽn i ac ẏ honno ẏ doeth+
ant ac ẏnẏ deuant ẏ|r dref
a|r lle teccaf a hoffaf ganth  ̷ ̷+
unt ẏn|ẏ dref ẏ dallẏassant
lettẏ ẏndaỽac ual ẏ bẏdẏnt
ẏ uellẏ nachaf Jeuanc ẏn
dẏuot attunt ac ẏn kẏuarch
gwell udunt. dẏỽ a ro da it.
a wẏrda heb ef pa darpar
ẏỽ ẏr ejnỽch chi ẏma; dala
llettẏ heb vẏnteu a|thrigaỽ
henoNẏt deuaỽt gan ẏ
neb gỽr bieu ẏ dref gadu
neb ẏ lettẏaỽ ẏndi o dẏnẏ  ̷+
on mỽẏn namẏn a|del at  ̷ ̷+
taỽ e hun ẏ|r llẏs. a|chwitheu
doỽch |r llẏs. aỽn ẏn llawen
heb·ẏ gereint. a mẏnet a
orugant gẏd a|r maccỽẏf
a llawen uuỽẏd vrthunt
ẏn|ẏ llẏs. a|r iarll a|doeth
|r neuad ẏn l eu herbẏn.
ac a erchis kẏweiraỽ ẏ bor  ̷ ̷+
deu ac ẏmolchi a orugant
a mẏnet ẏ eiste. Sef ual
ẏd eistdẏssant. gereint
a|uu o|r neill|tu ẏ|r iarll ac
enẏt o|r tu arall. nessaf
ẏ enẏt ẏ brenhin bẏchan
odẏna ẏ iarlles ẏn nessaf
|reint* paỽb gỽedẏ hẏnnẏ
ual ẏ gwedei udunt. ac
ar hẏnnẏ medẏlẏaỽ a orc
oruc gereint am ẏ gware
a|thẏbẏgu na chafei ef uẏ  ̷+
ne|r gỽare. a|feidaỽ a
bỽẏta o achaỽs hẏnnẏ.

448

Sef a oruc ẏ Jarll ẏdrẏch ar
ereint a medẏlẏaỽ a|thẏbẏgu  ̷
pan·ẏỽ rac mẏnet ẏ|r gware
ẏd oed ẏn peidaỽ a bỽẏta. ac
ẏn|drỽc ganthaỽ gwneuthur
ẏ gwarẏeu hẏnnẏ eiroet kẏn
nẏ bei namẏn rac colli gvas
kẏstal a gereint. ac ot arch  ̷+
ei ereint idaỽ peidaỽ a|r gỽa  ̷ ̷+
re hỽnnỽ ef a|beidei uẏth ẏn
llawen ac ef. Ac ẏna ẏ dẏwaỽd
ẏ iarll vrth ereint. Pa uedỽl
ẏỽ dẏ teu di unben prẏt na
bỽẏteẏch ti. Os pedrussẏaỽ
ẏd vẏt ti uẏnet ẏ|r gware
ti a|geffẏ nat elẏch. ac nad
el dẏn uẏth idaỽ o|th anrẏdet
ditheu. Dẏỽ a|dalho it heb·
gereint ac nẏ mẏnhaf. i. na+
mẏn mẏnet ẏ|r gware a|m
kẏuarỽẏdaỽ itaỽ. Os goreu
gennẏt hẏnnẏ ti a|e keffẏ ẏn
llawen. Goreu ẏs|gvir heb ẏn  ̷ ̷+
teu. a bỽẏta a orugant a
dogẏnder o wassanaeth ac am  ̷ ̷+
ẏlder o anregon a|lluossog+
rỽẏd o wirodeu a geffẏnt.
a|ff·an daruu bỽẏta kẏuodi
a orugant. a galỽ a oruc
gereint am ẏ uarch a|e ar  ̷ ̷+
ueu. a gviscaỽ ẏmdanaỽ
ac am ẏ uarch a oruc. A dẏ  ̷ ̷+
uot a orugant ẏr holl niue  ̷ ̷+
roed ẏnẏ uẏdant ẏn ẏmẏl
ẏ cae. ac nẏd oed is ẏ kae a
welẏnt no|r dremẏnt uchaf
a|welẏnt ẏn ẏr awẏr. ac ar
pob paỽl a|welẏnt ẏn|ẏ cae
ẏd oed penn gỽr eithẏr deu
baỽl. ac amẏl iaỽn oed ẏ
penneu polẏon ẏn|ẏ cae