Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 74v

Geraint

74v

431

ef ẏ|r uorỽẏn ẏn kẏmrẏt ragor
o|r blaen. a hitheu a|y kẏmerth
ac a gerdaỽd rocdi a|r porthman
a doeth adref. ac nẏ dauu* idaỽ
namẏn dẏuot ẏ|r tẏ. nachaf
ẏ tỽrỽf mỽẏaf a glẏỽẏssei
dẏn neb ẏn dẏuot am ben
ẏ tẏ. a|ffan edrẏchaỽd allan
na·chaf ẏ gwelei petwar  ̷ ̷
ugeint marchaỽc ẏ·ghẏlch
ẏ tẏ ẏn llaỽn aruaỽc. a|r
Jarll dỽnn oed oc eu blaen.
Mae ẏ marchaỽc a oed ẏma
heb ẏ iarll. Mẏn dẏ laỽ di
heb ef mae ar dalẏm odẏm  ̷ ̷+
a ac ẏr mettin ẏd aeth od  ̷ ̷+
ẏma. Pa·ham uilein heb
ẏnteu ẏ gadut ti ef heb ẏ
uenegi ẏ mi. arglỽẏd heb
ẏnteu nẏ orchẏmẏneist|i ef
ẏ mi bei ẏs|gorchẏmynnut
nẏ|s gadỽn. Pa barth heb
ẏnteu ẏ tẏbẏgẏ di ẏ uẏnet
ef. Na vn heb ẏnteu namẏn
ẏr ẏstrẏt uaỽr a gerdaỽd.
Troi penneu eu meirch a
orugant ẏ|r ẏstrẏt uaỽr.
a gỽelet oleu ẏ meirch a|wna+
ethant. a|chanlẏn ẏr oleu
a dẏuot ẏ brifford uaỽr. Sef
a|wnai ẏ uorỽẏn ẏdrẏch ẏn|
hol ban welas oleuad ẏ dẏt
a hi a welei ẏn|ẏ hol tarth a
nẏỽl maỽr. a nesnes attei ẏ
gỽelei. a goualu a oruc hi
am hẏnnẏ. a|thẏbẏgu bot
ẏn dẏuot ẏn|ẏ hol ẏ iarll a|
luac ar hẏnnẏ hi a|welei
uarchaỽc ẏn ẏmdangos o|r
nẏỽl. Mẏn uẏ|ghret heb hi
mi a|th|rẏbudẏaf kẏt ẏ|m|llatho
gỽell ẏỽ gennẏf. i. uẏ ag  ̷ ̷+

432

heu o|e laỽ ef no gwelet ẏ lad
ef heb ẏ rẏbudẏaỽ. arglỽẏd heb
Arglỽẏd heb hi ponẏ welẏ di
ẏ gwẏr ẏ|th gẏrchu a gwẏr
ereill llawer gẏt ac ef. gỽelaf
heb ẏnteu ac ẏr a ostecker ar+
nat ti nẏ|thewẏ di bẏth. Nẏt
rẏbud gẏnẏf ẏ teu a|thaỽ
vrthẏf. ac ẏmhoẏlud a|oruc
ar ẏ marchaỽc. ac ar ẏ gossot
kẏntaf ẏ uỽrỽ ẏ|r llaỽr ẏ·dan
draet ẏ uarch. a|thra|barhaỽd
ẏr un o|r pedwar|ugein march+
aỽc ar ẏ glot gossot kẏntaf
ẏ bẏrẏaỽd pob un o·nadunt.
ac o oreu ẏ oreu ẏ doehont* attaỽ.
eithẏr ẏ iarll. ac ẏn diwethaf
oll ẏ doeth ẏ iarll attaỽ. a|thorri
paladẏr a|thorri ẏr eil. Sef a
oruc ẏnteu ereint ẏmhoẏlut
arnaỽ a gossot a gwaẏỽ ẏn
deỽret ẏ darẏan hẏnẏ hẏlt
ẏ darẏan a hẏnẏ dẏrr ẏr holl
arueu ẏn|ẏ gẏueir honno. ac
hẏnẏ uẏd ẏnteu dros bedrein
ẏ uarch ẏ|r llaỽr. ac hẏnẏ oed
ẏm|berigẏl am ẏ eneit. a nes  ̷ ̷+
sau a oruc gereint attaỽ. a|ch  ̷ ̷+
an dỽrỽf ẏ march datlẏwẏgu
a oruc ẏ iarll. arglỽẏd heb ef
vrth ereint dẏ naỽd. a naỽd
a|rodes Gereint itaỽ. ac ẏ+
rỽg calettet ẏ daẏar lle ẏ bẏr+
ẏỽẏt ẏ gỽr a drutted ẏ gosso  ̷ ̷+
deu a gaỽsant nẏt aeth ẏr
un o·nadunt heb gỽẏmp ag  ̷ ̷+
heuaỽlchwerỽ clỽẏfedicdost
briwedicfẏrẏf ẏ vrth ereint.
a|cherded a oruc gereint rac  ̷ ̷+
daỽ ar ẏ brifford ẏd oet arnei.
a|r uorỽẏn a getwis ẏ ragor
ac ẏn agos udunt hỽẏnt