Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 46v

Breuddwyd Macsen

46v

183

ỽynt. Ac nẏ cheffit dim ẏ|gantaỽ
namẏn kẏscu ẏn gẏ|fẏnẏchet ac
ẏ kẏscei; ẏ wreic uỽẏhaf a|garei
a welei trỽẏ e|hun. Prẏt na chẏ  ̷+
scei ẏnteu nẏ handei* dim ẏm  ̷+
danei. kany wẏdẏat o|r bẏt pa
le yd oed. ac ẏ dẏwaỽt gỽas ẏs+
tauell ỽrthaỽ diwarnaỽt. ar* yr
ẏ vot ẏn was ẏstauell; brenhin
romani oed. arglỽẏd heb ef ẏ
mae dẏ wẏr oll ẏ|th gablu. Pa+
ham ẏ cablant ỽẏ uiui heb ẏr
amheraỽdẏr. o achaỽs na|chaf  ̷+
fant genhẏt na neges nac at  ̷+
teb o|r a|geffit* gỽr gan eu harglỽ  ̷+
ẏd. a llẏna ẏr achaỽs a|r cabẏl
ẏssẏd arnat. a was heb ẏr am  ̷+
heraỽdẏr; dỽc titheu doethon
rufein ẏ|m kẏlch i. a mi a dẏwe  ̷+
daf paham ẏd ỽẏf trist i. ac ẏna
ẏ ducpỽẏt doethon rufein ẏg  ̷+
kẏlch ẏr amheraỽdẏr. ac ẏ|dẏwa+
ỽt ẏnteu; doethon rufein heb
ef. breidỽẏt a|weleis i. ac ẏn ẏ
vreidỽẏt ẏ gỽelỽn morỽẏn.
Hoedẏl nac einos na bẏwẏt i
nẏt oes im am ẏ vorỽẏn. a ̷+
glỽẏd heb ỽẏnteu kanẏs arn  ̷+
am ni ẏ bẏrẏeist|i dẏ gẏghor.
ni a|th gẏghorỽn ti. a llẏna an
gẏghor* ni itti. ellỽg genadeu
teir blẏned ẏ teir ran ẏ bẏt ẏ
geissaỽ dẏ ureudỽẏt. a chanẏ
ỽdost pa dẏd pa nos ẏ|del chwe  ̷+
dleu da attat  hẏnnẏ o|obeith
a|th geidỽ. Ẏna ẏ kerdỽẏs ẏ ke  ̷+
nnadeu hẏt ẏm pen ẏ vlỽẏdẏn
 grỽẏdraỽ ẏ bẏt ac ẏ geissaỽ
chwedleu ẏ ỽrth ẏ breudỽẏt.
Pan doethant trachefẏn ẏm+

184

pen ẏ|ulỽẏdẏn nẏ wẏdẏnt vn
geir mỽẏ no|r dẏd ẏ kẏchwẏnnẏs  ̷+
sant. a|thristau a oruc ẏr amhera  ̷+
ỽdẏr ẏna o tebẏgu na chaffei bẏ  ̷+
th chwedleu ẏ ỽrth ẏ wreic uỽẏ+
haf a|garei. ac yna ẏ|dẏwaỽt
brenhin romani ỽrth ẏr amhe  ̷+
raỽdẏr. arglỽẏd heb ef kẏchwẏn
ẏ hela ẏ|fford ẏ|gỽelut dẏ vot ẏn
mẏnet ae parth a|r dỽẏrein ae
parth a|r gorllewin. ac ẏna ẏ kẏch  ̷+
wẏnnỽẏs ẏr amheraỽdẏr y he  ̷+
la. ac ẏ doeth hẏt ẏg glan ẏr au  ̷+
on. llẏma heb ef ẏd|oedỽn i pan
weleis ẏ breidỽẏt. ac ẏg kẏfeir
blaen ẏr auon ẏ tu a|r gollewin
ẏ kerdỽn. ac ẏna ẏ kerdassant
trẏwẏr ar|dec ẏn kenhadeu ẏr
amheraỽdẏr. ac o|e blaen ẏ|gỽel  ̷+
sant mẏnẏd maỽr a|debẏgẏnt
ẏ vot ỽrth ẏr awẏr. Sef ansaỽd
oed ar ẏ kennadeu ẏn eu kerde  ̷ ̷+
dẏat. vn llawes a|oed ar a* ar gapan
pob vn o·nadunt o|r tu racdaỽ ẏn
arỽẏd eu bot ẏn gennadeu pa
rẏueltir bẏnhac ẏ kerdẏnt ẏn+
daỽ na wnelit drỽc udunt. ac
val ẏ doethant dros ẏ mẏnẏd
hỽnnỽ. ỽẏnt a welẏnt gỽladoed
maỽr gỽastat. a|phrif auonẏd
maỽr trỽẏdunt ẏn kerdet. ỻẏ  ̷+
ma heb ỽẏnt ẏ tir a welas ẏn
harglỽẏd ni. Y|r morẏdẏeu ar
ẏr auonẏd ẏ kerdassant hẏnẏ
doethant ẏ prif auon a|welẏnt
  ẏn kẏrchu ẏ|mor. a|phrif
dinas ẏn aber ẏr auon. a|phrif
gaer ẏn|ẏ dinas. a|phrif tẏroed
amliwaỽc ar ẏ|gaer. ỻyghes
uỽẏhaf o|r bẏt a welẏnt ẏn aber  ̷