Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 24v

Y bedwaredd gainc

24v

95

mlỽẏd uot ẏn gẏ|uareisket* ac ef.
a diỽẏrnaỽt ef a gerdaỽd ẏn
ol gỽẏdẏon ẏ orẏmdeith allan.
Sef a|ỽnaeth kẏrchu caer ara  ̷ ̷+
nrot a|r mab ẏ·gt ac ef. Gỽedẏ
ẏ dẏuot ẏ|r llẏs kẏuodi a|oruc
aranrot ẏn|ẏ erbẏn ẏ raessaỽu
ac ẏ gẏuarch guell idaỽ. Duỽ
a ro da it heb ef. pa uab ẏssẏd
|th ol di heb hi. Ẏ mab hỽnn mab
ẏ ti ẏỽ heb ef. Oẏ a ỽr ba doi arnat
ti uẏg|kẏỽilẏdaỽ i. a dilẏt uẏg|kẏ+
ỽilẏd a|ẏ gadỽ ẏn gẏhẏt a hẏnn.
Onẏ bẏd arnat ti gẏỽilẏd uỽẏ
no meithrẏn ohonaf i uab kẏs  ̷+
tal a hỽnn. ẏs bẏchan a beth uẏd
dẏ gẏỽilẏd di. Pỽẏ enỽ dẏ uab
dẏ heb hi. Dioer heb ef nit oes
arnaỽ un enỽ etỽa. Je heb hi mi a
dẏnghaf dẏghet idaỽ na chaffo
enỽ ẏnẏ caffo ẏ genhẏf i. Dẏgaf
ẏ duỽ uẏg|kẏffes heb ef direit ỽre  ̷+
ic ỽẏt. a|r mab a geiff enỽ kẏt
boet drỽc genhẏt ti. a thitheu heb
ef ẏr hỽnn ẏd ỽẏt ti ac a·uar ar+
nat am na|th elỽir ẏ uorỽẏn. ni|th
elỽir bellach bẏth ẏn uorỽẏn. ac
ar hẏnnẏ kerdet e|ẏmdeith drỽẏ
ẏ lit a|ỽnaeth a chẏrchu caer tath  ̷ ̷+
ẏl. ac ẏno ẏ bu ẏ nos honno. a
thrannoeth kẏuodi a|oruc a chẏ  ̷ ̷+
mrẏt ẏ uab gẏt ac ef a mẏnet ẏ
orẏmdeith gan lann ẏ ỽeilgi rỽng
hẏnnẏ ac aber menei. ac ẏn|ẏ lle
ẏ guelas delẏsc a morỽẏal hudaỽ
llong a|ỽnaeth. ac o|r guimon a|r

96

delẏsc hudaỽ cordỽal a|ỽnaeth. a
hẏnnẏ llaỽerac eu brithaỽ a|oruc
hẏt na ỽelsei neb lledẏr degach
noc ef. ac ar hẏnnẏ kẏỽeiraỽ hỽẏl
ar ẏ llong a|naeth a|dẏuot ẏ|drỽs
porth caer aranrot ef a|r mab ẏn|
llong. ac ẏna dechreu llunẏa
esgidẏeu ac eu gỽniaỽac ẏna ẏ
harganuot o|r gaer. pan ỽẏbu ẏn  ̷ ̷+
teu ẏ arganuot o|r gaer dỽẏ* eu he  ̷ ̷+
ilẏỽ e|hun a|oruc a|dodi eilẏỽ arall
arnunt. ual nat adnepit. Pa dẏ  ̷ ̷+
nẏon ẏssẏd ẏn|ẏ llong heb·ẏr ara  ̷ ̷+
nrot. crẏdẏon heb ỽẏ. eỽch ẏ edrẏ  ̷ ̷+
ch pa rẏỽ ledẏr ẏssẏd ganthunt.
a pha rẏỽ ỽeith a|ỽnant. Ẏna ẏ do+
ethpỽẏt a phan doethpỽẏt ẏd oed
ef ẏn brithaỽ cordỽal a hẏnnẏ ẏn
eureit. Ẏna ẏ doeth ẏ kennadeu
a menegi idi hi hẏnnẏ. Je heb hith  ̷ ̷+
eu dẏgỽch uessur uẏn|troet ac er  ̷ ̷+
chỽch ẏ|r crẏd ỽneuthur esgidẏeu
im. Ynteu a lunẏỽẏs ẏr esgidẏeu
ac nit ỽrth ẏ messur namẏn ẏn
uỽẏ. dẏuot a|r esgidẏeu idi. nachaf
ẏr esgidẏeu ẏn ormod. R|uaỽr ẏỽ
ẏ rei hẏnn heb hi. ef a geiff ỽerth
ẏ rei hẏnn. a gỽnaet heuẏt rei
a uo llei noc ỽẏnt. Sef a ỽnaeth
ef gỽneuthur rei ereill ẏn llei la  ̷+
ỽer no||throet. a|ẏ hanuon idi.
Dẏỽedỽch idaỽ nit a ẏmi un o|r
esgidẏeu hẏnn heb hi. Ef a dẏỽet  ̷ ̷+
pỽẏt idaỽ. Je heb ef nẏ lunẏaf es+
gideu idi ẏnẏ ỽelhỽẏf ẏ throet.
a hẏnnẏ a dẏỽetpỽẏt idi. Je heb hi