Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 23v

Y bedwaredd gainc

23v

91

un anẏan a|r gỽẏduilot ẏd ẏỽch
ẏn eu rith. ac ẏn ẏr amser ẏ bo e  ̷ ̷+
tiued udunt ỽẏ ẏ|uot ẏỽch|ỽith+
eu. a blỽẏdẏn ẏ hediỽ doỽch ẏma
ataf i. Ẏmpenn ẏ ulỽẏdẏn o|r un
dẏd llẏma ẏ clẏỽei odorun a dan
paret ẏr ẏstauell. a|chẏuarthua
cỽn ẏ llẏs am penn ẏ godorun.
Edrẏch heb ẏnteu beth ẏssẏd
allan. arglỽẏd heb un mi a edrẏ  ̷+
cheis. mae ẏna carỽ ac eỽic ac
elein gẏt ac ỽẏnt. ac ar hẏnnẏ
kẏuodi a|oruc ẏnteu a|dẏuot
allan. a phan doeth. Sef ẏ guelei
ẏ tri|llẏdẏn. sef tri|llẏdẏn eod*  ̷ ̷+
ẏnt. carỽ. ac eỽic. ac elein crẏf.
Sef a ỽnaeth dẏrchauael e|hut  ̷+
lath. ẏr hỽnn a uu o·honaỽch ẏn
eỽic ẏrllẏned. bit uaed coed ẏle+
ni. a|r hỽnn a|uu garỽ o·honaỽch
ẏrllẏned. bit garnen eleni. ac ar
hẏnnẏ eu taraỽ a|r hutlath. Ẏ
mab hagen a gẏmeraf i ac a bar+
af ẏ ueithrẏn a|ẏ uedẏdẏaỽ. Sef
enỽ a dodet arnaỽ hẏdỽn. Eỽch
chỽitheu a|bẏdỽch ẏ lleill ẏn uaed
coed a|r llall ẏn garnen coet. a|r
anẏan a uo ẏ|r moch coet bit ẏ
chỽitheu. a blỽẏdẏn ẏ hediỽ bẏ+
dỽch ẏma ẏdan ẏ paret. ac ẏch
etiued ẏgẏt a chỽi. Ẏmpenn ẏ
ulỽẏdẏn llẏma ẏ clẏỽẏn kẏua  ̷ ̷+
rthua cỽn dan paret ẏr ẏstauell.
a dẏgẏuor ẏ llẏs ẏ am hẏnnẏ am
eu penn. ar hẏnnẏ kẏuodi a oruc
ẏnteu a mẏnet allan. a|phan daỽ

92

allan. tri|llẏdẏn a ỽelei. Sef kẏfrẏỽ
lẏdnot a|ỽelei. baed coed. a charnen
coet. a chrẏnllỽdẏn da ẏ·gẏt ac ỽẏ.
a breisc oed ẏn ẏr oet oed arnaỽ.
Je heb ef hỽnn a gẏmeraf|i attaf
ac a baraf ẏ uedẏdẏaỽ a|ẏ daraỽ
a|r hutlath ẏnẏ uẏd ẏn uab bras
ỽineu telediỽ. Sef enỽ a dodet
ar hỽnnỽ hẏchdỽn. a chỽitheu
ẏr un a uu baed coet o·honaỽch
ẏrllẏned. bit bleidast ẏleni. a|r|hỽn
a uu garnen ẏrllẏned bit uleid
ẏleni. ac ar hẏnnẏ eu taraỽ a|r
hutlath ẏnẏ uẏdant bleid a ble  ̷ ̷+
idast. ac anẏan ẏr aniueileit ẏd
ẏỽch ẏn eu rith bit ẏ chỽitheu.
a bẏdỽch ẏma blỽẏdẏn ẏ|r dẏd
hediỽ ẏdan ẏ paret hỽnn. Ẏr un
dẏd ẏmpenn ẏ ulỽẏdẏn llẏma
ẏ chẏỽe* dẏgẏuor a|chẏuarthua
dan paret ẏr ẏstauell. Ynteu a
gẏuodes allan. a|phan daỽ llẏma
ẏ guelei bleid a bleidast. a chrubo  ̷ ̷+
thon crẏf ẏ·gẏt ac ỽẏnt. hỽnn a
gẏmeraf i heb ef ac a|baraf ẏ ue  ̷+
dẏdẏaỽ. ac ẏ mae ẏ enỽ ẏn paraỽt
Sef ẏỽ hỽnnỽ bleidỽn. ẏ tri meib
ẏssẏd ẏchỽi. a|r tri hẏnnẏ ẏnt.
Tri meib giluaethỽẏ enỽir tri
chenrẏssedat kẏỽir. bleidỽn. hẏd  ̷+
ỽn. hẏchdỽn hir. ac ar hẏnnẏ ẏn  ̷
ẏ taraỽ ỽẏnteu ẏll deu a|r hutlath
ẏnẏ uẏdant ẏn eu cnaỽt eu hun.
a|ỽẏr heb ef o|gỽnaethauch gam
ẏmi digaỽn ẏ buaỽch ẏm poen.
a chẏỽilẏd maỽr a gaỽssaỽch. bot