Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 20v

Y drydedd gainc

20v

79

maes hỽnn. a|seith sỽmer ẏssẏd
ẏma. ar ẏ seith meirch ẏ maent
arnunt. Na uẏnhaf ẏrof a|duỽ
heb ẏnteu. canẏ mẏnnẏ hẏnnẏ
gỽna ẏ guerth. Gỽnaf heb ẏn  ̷ ̷+
teu. Rẏdhau riannon a|phrẏde  ̷ ̷+
ri. ti a gehẏ hẏnnẏ. Na uẏnhaf
ẏrof a duỽ. beth a uẏnhẏ ditheu.
Guaret ẏr hut a|r lledrith ẏ ar
seith cantref dẏuet. ti a geffẏ
hẏnnẏ heuẏt a gellỽng ẏ llẏ  ̷ ̷+
goden. Na ellẏngaf ẏrof a duỽ
heb ef. Gỽẏbot a uẏnhaf pỽẏ
ẏỽ ẏ|llẏgoden. ỽẏ|gỽreic i ẏỽ hi
a|phẏ|nẏ bei hẏnny nẏ|s dillẏn  ̷ ̷+
gỽn. Pa gẏffurẏf ẏ doeth hi at  ̷+
taf i. Y herỽa heb ẏnteu. Miui
ỽ llỽẏt uab kil coet a mi a do  ̷ ̷+
deis ẏr hut ar seith cantref dẏ  ̷ ̷+
uet ac ẏ|dial guaỽl uab clut o
gedẏmdeithas ac ef ẏ dodeis i
ẏr hut. ac ar prẏderi ẏ dieleis i
guare broch y|ghot a guaỽl uab
clut pan ẏ|gỽnaeth pỽẏll penn
annỽn. a hẏnnẏ ẏn llẏs eueẏd
hen ẏ gỽnaeth o aghẏnghor.
a guedẏ clẏbot dẏ uot ẏn kẏ  ̷ ̷+
uanhedu ẏ ỽlat ẏ doeth uẏn te  ̷ ̷+
ulu attaf inheu ac ẏ erchi eu
rithẏaỽ ẏn llẏgot ẏ diua dẏ ẏd.
ac ẏ doethant ẏ|nos gẏntaf uẏ+
n|teulu e hunein. a|r eil nos ẏ
doethant heuẏt ac ẏ|diuaẏssant
|dỽẏ grofd. a|r trẏded nos ẏ do  ̷ ̷+
eth uẏ|gỽreic a gỽraged ẏ llẏs
attaf ẏ erchi im eu rithaỽ. ac ẏ

80

ritheis inheu. a beichaỽc oed hi.
a phẏ na|bei ueichaỽc hi ni|s gor  ̷+
diỽedut ti. a chanẏs bu a|ẏ dala
hi. mi a rodaf prẏderi a riannon
it. ac a|ỽaredaf ẏr hut a|r lletrith
ẏ ar dẏuet. minheu a|uenegeis
ẏti pỽy yỽ hi. a gellỽng hi. Na
ellẏnghaf ẏrof a duỽ heb ef. beth
a|uẏnnẏ ditheu heb ef. llẏna heb
ẏnteu a uẏnhaf. na bo hut uẏth
ar seith cantref dẏuet ac na dot  ̷+
ter. ti a geffẏ hẏnnẏ heb ef a gell  ̷ ̷+
ỽng hi. Na ellẏnghaf ẏ·rof a|duỽ
heb ef. beth a uẏnnẏ ditheu heb
ef. llẏna heb ef a uẏnhaf. na bo
ẏmdiala ar prẏderi a riannon
nac arnaf inheu uẏth am hẏnn.
Hẏnnẏ oll a geffẏ. a dioer da ẏ
medreist heb ef. bei na metrut
hẏnnẏ heb ef. Ef a doẏ am dẏ benn
cỽbẏl o|r gouut. Je heb ẏnteu rac
hẏnnẏ ẏ nodeis inheu. a rẏtha
ỽeithon ỽẏ|gỽreic im. Na rẏdha  ̷ ̷+
af ẏrof a duỽ ẏnẏ ỽelỽẏf prẏderi
a riannon ẏn rẏd gẏt a|mi. ỽelẏ
di ẏma ỽẏnteu ẏn dẏuot heb ef.
ar hẏnnẏ llẏma prẏderi a|rian+
non. kẏuodi a oruc ẏnteu ẏn eu
herbẏn a|ẏ graessaỽu. ac eisted
·gẏt. a ỽrda rẏtha uẏn|gỽreic
im ỽeithon. ac neu rẏ geueist
gỽbẏl o|r a|nodeist. Ellẏnghaf ẏn
llaỽen heb ef. ac ẏna ẏ gollỽng
hi. ac ẏ treỽis ẏnteu hi a hudlath
ac ẏ datrithỽẏs hi ẏn ỽreigẏang
geccaf* a|ỽelsei neb. Edrẏch i|th