Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 16v

Y drydedd gainc

16v

63

bẏnnac ẏ bẏdẏnt ar ẏ ford ỽẏ+
nt a|doethant ẏ dẏuet. Gỽled
darparedic oed udunt erbẏn
eu dẏuot ẏn arberth. a|riannon
a|chicua ỽedẏ ẏ harlỽẏaỽ. ac ẏna
dechreu kẏdeisted ac ẏmdidan
o uanaỽẏdan a|riannon. ac o|r ẏ  ̷ ̷+
mdidan tirioni a|ỽnaeth ẏ|urẏt
a|ẏ uedỽl ỽrthi. a hoffi ẏn|ẏ uedỽl
na ỽelsei eirẏoed ỽreic digonach
ẏ theket a|ẏ thelediỽet no hi.
Prẏderi heb ef mi a uẏdaf ỽrth
a|dẏỽedeist|i. pa dẏỽedỽẏdat oed
hỽnnỽ heb·ẏ riannon. arglỽẏdes
heb ef prẏderi mi a|th|roessum ẏn
ỽreic ẏ uanaỽẏdan uab llẏr. a
minheu a uẏdef ỽrth hẏnnẏ ẏn
llaỽen heb·ẏ riannon. llaỽen ẏỽ
genhẏf inheu heb·ẏ manaỽẏdan
a duỽ a dalo ẏ|r gỽr ẏssẏd ẏn rodi
i minheu ẏ gedẏmdeithas mor
difleis a hẏnnẏ. kẏn daruot
ẏ ỽled honno ẏ kẏscỽẏt genti.
ar nẏ derẏỽ o|r ỽled heb·ẏ prẏde  ̷ ̷+
ri treulỽch chỽi. a minheu a|af
 hebrỽng uẏ gỽrogaeth ẏ gasỽa  ̷ ̷+
llaỽn uab beli hẏt ẏn lloegẏr.
arglỽẏd heb·ẏ riannon ẏg|kent
 mae casỽallaỽn a|thi a ellẏ
treulaỽ ẏ ỽled honn a|ẏ arhos
a|uo nes. Ninheu a|ẏ arhoỽn
heb ef. a|r ỽled honno a|dreul  ̷ ̷+
ẏssanta dechreu a ỽnaethant
kẏlchaỽ dẏuet a|ẏ hela. a chẏm  ̷+
rẏt eu digriuỽch. ac ỽrth rodẏaỽ
|ỽlat nẏ ỽelsẏnt eirẏoet ỽlat

64

gẏuanhedach no hi. na heldir ỽell
nac amlach ẏ mel na|ẏ phẏscaỽt
no hi. ac ẏn hẏnnẏ tẏuu kedẏm  ̷ ̷+
deithas ẏ·rẏdunt ẏll pedỽar hẏt
na mẏnnei ẏr un uot heb ẏ|gilid
na dẏd na nos. ac ẏmẏsc hẏnnẏ
ef a aeth at casỽallaỽn hẏt ẏn
rẏt ẏchen ẏ hebrỽng ẏ ỽrogaeth
idaỽ. a diruaỽr lẏỽenẏd a|uu ẏ+
n|ẏ erbẏn ẏno a|diolỽch idaỽ he  ̷ ̷+
brỽng ẏ ỽrogaeth idaỽ. a guedẏ
ẏm·chỽelut kẏmrẏt eu gỽledeu
ac eu hesmỽẏthder a orugant
prẏderi a manaỽẏdan. a dechreu
gỽled a orugant ẏn arberth ca  ̷+
nẏs prif lẏs oed. ac ohonei ẏ|dech  ̷ ̷+
reuit pob anrẏded. a guedẏ ẏ|bỽ  ̷ ̷+
ẏta kẏntaf ẏ nos honno tra uei  ̷
ẏ guassanaethỽẏr ẏn bỽẏta. kẏ  ̷ ̷+
uodi allan a|orugant a chẏrchu
gorssed arberth a|ỽnaethant ẏll
pedỽar ac ẏniuer gẏt ac ỽẏnt. ac
ual ẏ bẏdant ẏn eisted ẏ·uellẏ
llẏma dỽrỽf a|chan ueint ẏ tỽrỽf
llẏma gaỽat o nẏỽl ẏn dẏuot hẏt
na chanhoed ẏr un ohonunt ỽẏ ẏ
gilid. ac ẏn ol ẏ|nẏỽl llẏma ẏn
goleuhau pob lle. a phan edrẏchẏs  ̷ ̷+
sant ẏ ford ẏ guelẏn ẏ preideu a|r
anreitheu a|r kẏuanhed kẏn no
hẏnnẏ. nẏ ỽelẏnt neb rẏỽ dim
na thẏ nac aniueil. na mỽc. na
than. na dẏn. na chẏuanhed ei  ̷+
thẏr tei ẏ llẏs ẏn ỽac diffeith
anghẏuanhed heb dẏn heb
uil ẏndi. Eu kedẏmdeithon e|hun