Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 4 (Llyfr Gwyn Rhydderch, rhan 2) – tudalen 13v

Yr ail gainc

13v

51

maỽr gẏr llaỽ ẏ|coet a hỽnnỽ ar
gerdet. ac eskeir aruchel ar ẏ|mẏ  ̷+
nẏd. a llẏnn o pop parth ẏ|r eskeir
a|r coet a|r mẏnẏd a phob peth oll
o hẏnnẏ ar gerdet. Je heb ẏnteu
nẏt oes neb ẏma a ỽẏpo dim ẏ
ỽrth hẏnnẏ onẏ|s gỽẏr branỽen
gouẏnnỽch idi. Kennadeu a aeth
at uranỽen. arglỽẏdes heb ỽẏ
beth dẏbẏẏ di ẏỽ hẏnnẏ. Kẏn  ̷+
nẏ|bỽẏf arglỽẏdes heb hi mi a  ̷
ỽnn beth ẏỽ hẏnnẏ. Gỽẏr ẏnẏs
ẏ kedẏrn ẏn dẏuot drỽod o glẏbot
uẏm poen a|m amharch. Beth
ẏỽ ẏ coet a ỽelat ar ẏ mor heb ỽẏ.
gỽernenni llongeu a hỽẏlbren  ̷+
ni heb hi. Och heb ỽẏ beth oed
|mẏnẏd a ỽelit gan ẏstlẏs ẏ
llongeu. Bendigeiduran uẏ  ̷+
m|braỽt heb hi oed hỽnnỽ ẏn  ̷
dẏuot ẏ ueis nẏt oed long ẏ
kẏnghanei ef yndi. beth oed
ẏr eskeir aruchel a|r llẏnn o|bop
parth ẏ|r eskeir. Ef heb hi ẏn e  ̷+
drẏch ar ẏr ẏnẏs honn llidẏaỽc
ẏỽ. Y deu lẏgat es* o|pop parth ẏ
drỽẏn ẏỽ ẏ dỽẏ lẏnn o bop parth
|r eskeir. ac ẏna dẏgẏuor holl  ̷
ỽẏr ẏmlad iỽerdon a|ỽnaethpỽ  ̷+
ẏt ẏgẏt. a|r holl uorbennẏd ẏn
gẏflẏm. a chẏnghor a gẏmerỽẏt.
arglỽẏd heb ẏ ỽẏrda ỽrth uatho  ̷+
lỽch nẏt oes gẏnghor namẏn
kilẏaỽ drỽẏ linon auon oed ẏn
iỽerdon. a|gadu llinon ẏ·rot ac ef.
a|thorri ẏ bont ẏssẏd ar ẏr auon.

52

a|mein sugẏn ẏssẏd ẏ|gỽaelaỽt
ẏr auon nẏ eill na llong na|lles  ̷+
tẏr arnei. ỽẏnt a gẏlẏssant drỽẏ
ẏr auon ac a|torrẏssant ẏ bont.
Bendigeiduran a doeth ẏ|r tir
a llẏnghes ẏgẏt ac ef parth a
glann ẏr auon. arglỽẏd heb ẏ
ỽẏrda ti a|ỽdost kẏnnedẏf ẏr a  ̷+
uon. nẏ eill neb uẏnet drỽẏdi.
nẏt oes bont arnei hitheu. Mae
dẏ gẏnghor am bont heb ỽẏ.
Nit oes heb ẏnteu namẏn a
uo penn bit pont. Mi a uẏdaf pont
heb ef. ac ẏna gẏntaf ẏ|dẏỽetpỽẏt
ẏ geir hỽnnỽ ac ẏ diharebir etỽa
ohonaỽ. ac ẏna guedẏ gorỽed oho  ̷ ̷+
naỽ ef ar traỽs ẏr auon ẏ|bẏrỽẏt
clỽẏdeu arnaỽ ef. ac ẏd aeth ẏ luo+
ed ef ar ẏ draỽs ef drỽod. ar hẏnnẏ
gẏt ac ẏ kẏuodes ef. llẏma genna+
deu matholỽch ẏn dẏuot attaỽ ef
ac ẏn kẏuarch guell idaỽ. ac ẏn|
annerch ẏ gan uatholỽch ẏ|gẏua  ̷ ̷+
thrachỽr ac ẏn menegi o|e uod ef  ̷
na haedei arnaỽ ef namẏn da. ac
|mae matholỽch ẏn rodi brenhi  ̷ ̷+
naeth iỽerdon ẏ ỽern uab matho+
lỽch dẏ nei ditheu uab dẏ chỽaer
ac ẏn|ẏ ẏstẏnnu ẏ|th ỽẏd di ẏn lle
ẏ cam a|r codẏant a ỽnaethpỽẏt
ẏ uranỽen. ac ẏn|ẏ lle ẏ|mẏnnẏch
ditheu aẏ ẏma aẏ ẏn ẏnẏs ẏ ked+
ẏrn gossẏmdeitha uatholỽch. Je
heb ẏnteu uendigeiduran onẏ
allaf i ue hun cael ẏ urenhinaeth.
ac aduẏd ẏs|kẏmeraf gẏnghor