Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 78r

Llyfr Cyfnerth

78r

 paỽb a  Tri ryw ỽreint syd breint  
 a breint swyd a breint tir Tri ffriodolder y syd y bob wr
ryw a breint ac etiueddyaeth Etiuedyaeth hagen herwyd
 Breint herwyd ryw Ryw herwyd gwahan a ỽyd
ryng  dynyon herwyd. kyfreith. megys y gwahan brenin y  
 uchelwr Gwr y wrth wreic hynaf a ieuaf breyr a bilan.
Tri ryw ỽrawtwyr syd yng|kymry herwyd kyfreith hywel. da
brawtwr llys pennadur herwyd swyd gyt a brenin. aberfr+
aw neỽ dinewr bradwr kymwt neỽ kantref herwyd sỽ+
yd ympob llys o datlaeỽ gwyned a ffowys a brawtwyr
o ỽreint tir ympob llys. kymwt neỽ gantref o deheỽbarth
nyt amgen pob perchennoc tir a daear. Pob brawdwr
swyd a geiff pedeir keynyoc kyfreith dros pob hawl a dalo
kymeint a hynny y gan y neb e y barno iddaw y hawl.
Brawdwr o ỽreint tir ny cheiff gwerth dros y ỽrawt
kanys a popeth y dir yw oe wassanaeth Yspeit pob bra+
ỽdwr yw roddi brawt rwng datleỽwyr onys gwybyd
pymthec diwyrnawt kany dylir gossot oet dadleỽ llei
o amsser no hynny. Ac os brawdwr sỽyd yna barnet y datyl
a oed ar oet neỽ talet y swyd yr breninn heb amgen go+
llet. kany dyly neb gynal. swyd yn hwy noc y gallo wn+
euthur y gwassanaeth yn| y amsser. Os brawtwr o ỽreint
tir a archant yspeit am y ỽrawt ae o pedruster a* o
 eissyeỽ rei o wyr y llys y rei kynyrchol a gaffant
oet heb dwng ar brenin a dyly kymell y rei absen  
y wys a mechniaeth drostunt heb auael. yr eil llys
pwy bynnac ohonu ny oes yr oet kymeredic hwnnw
a tremyko y kyfryw wys hwnn heb achos adỽwyn  
kamlyrus ỽyd a rei. kydyrchawl barnent hagen ar y dadyl
neỽ dyngent nas gwddant. rac colli camlyryeỽ ac
yn| y trydyd llys barnent ar y dadyl. heb ryw esgus
neu  et y brenin gauel pob ỽn o·honunt gantaw