Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 77v

Llyfr Cyfnerth

77v

o gyfundeb pleidyeỽ Eil yw teruyn gossodedic drwy gymrodedd+
wyr rwng pleidyeỽ trydyd teruyn drwy ỽarn. Te r dadyl a
dylyant eỽ iachaỽ ac eỽ barnỽ drwy deturyt gwlat yn erb+
yn haerlluged. ỽn yw dadyl am ỽenffyc neỽ wystyl neỽ
auel syd ỽn. kyfreith. Eil yw dadyl y bo amdiffyn yndi neỽ amgen
wat am dir Trydyd yw dadyl o othrymder brenin yn erbynn. kyfreith.
Tri modd yd holir tir o gam oresgyn a datanud trwy ỽedyant
tat neỽ neỽ* ỽam o hyt angeỽ ac o ach ac edryt kany| thyky 
goỽyn tir or fford kyntaf neỽ or eil. ny byd hwyrach no| chynt
y keffir or tryded fford Tri cham oresgyn syd. Goresgyn yn
erbyn y perchennoc oe anỽod a heb ỽrawt Neỽ y oresgyn drwy
y perchennoc yn erbyn y etiued oe hanỽod heb ỽrawt neỽ eres+
gyn trwy. Garcheidwat yn erbyn iawn. dyledawc oe anỽod
heb ỽrawt. Perchennoc yw y neb a ỽo yn meddu y dylyet dilis
Gwarcheitwat yw y neb a gynhalyo. neỽ a warchatwo dyn
arall O Tri mod y do sperthir dadyl. dadanud y rwng
etiuedyon. Nyt amgen trwy ỽreint anyanawl. kyntaf| yw
breint oet rwng yr hynaf ar ieuaf Eil yw breint priodas
 yd ar estyn rwng yr etiued kyfreithyaul. ac ỽn anghyfreithyaul ka+
nis y kyfreithawl ae keiff oll Trydyd yw breint dyly 
rwng dyledawc ac anyledawc Os tadeỽ y rei hynny hag 
a gynalyassant yr ỽn tir wers tra gwers. hyt eỽ angeỽ
Os y meibyon a daw y erchi datanud. mab y dyledawc a
keiff datanud o gwbyl pa bryt bynnac y del. Odyna or
deuant etiuedyon ỽn radd y gyt ac ỽn amsser y erchi dad+
anud megys brodyr o dir eu tat Neỽ gefynderw neỽ gyfyrd+
erỽ o dir eỽ tadeỽ yr hwnn a gynelis eỽ tadeỽ wers tra gw+
ers hyt ỽarw ny dichawn ỽn o·honunt wrthlad y gil 
nae oedi namynn pob ỽn a geiff rann o datanudd pwy by+
nnac a gymero tir y dat kynn nor brawt hynaf y brawt
hynaf pan del ae gwrthlad ef o gwbyl ac ynteỽ a
geiff y dadanud oll. ac o byd marw yr hynaf y  
 anud di rann y ỽab elchwyl a geiff dadanud oll