Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 75v

Llyfr y Damweiniau

75v

oet y geissaỽ y creireu onyt hyt tra catwo
yr ygnat y uraỽt le. A hynny ar ewyllis yr
ygnat. O deruyd y ygnat barnu cam ae
amheu ymdanei. Ac na chynikyer gỽystyl
yn|y erbyn kyn kyuodi oe uraỽt·le. Onys
myn ny dyly y gymryt gwedy hynny. ~
TRi chadarn byt. Arglỽyd. A drut. A di+
dim. Sef achos yỽ. Mal maen dros
iaen yỽ arglỽyd. Sef yỽ drut. dyn yn+
uyt. Ac ynuyt ny ellir kymhell dim arnaỽ
namyn y ewyllis. Dyn didim. Sef yỽ hỽn+
nỽ dyn heb da idaỽ. Ac ỽrth hynny ny ellir
kymell da lle ny bo. O deruyd y wreic dywe+
dut ar ỽr na allo bot  genti. Ac o hynny
keissaỽ ysgar ac ef. Jaỽn yỽ proui ae gwir
a| dyweit. Sef ual y prouir. Tanu llenlli+
ein wenn newyd olchi adanunt. A mynet
y gỽr y uot genti ar warthaf honno. A