Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 73v

Llyfr y Damweiniau

73v

O hynny allan ny dylyir iaỽn ymdanei.
O deruyd y dyn dỽyn adauel yn aghyure+
ithaỽl. Atueret yr adauel dracheuyn
ar haỽl ual yd oed gynt. yna y dywedir
na dyly kyfreith. Nys gỽnel. am yr hyn y gỽ+
naeth aghyfreith ymdanaỽ ef a atuer+
nir dracheuyn. Ar haỽl ual yd oed gynt.
O deruyd y dyn mynet yn uach. A chyn ter+
uynu yr haỽl y uynet yn glauỽr neu yn
uanach neu yn diwyl neu yny tebyco ef
na dylyo atteb. y kyfreith. a dyweit dylyu o·ho+
naỽ kywiraỽ a adaỽssei tra uo byỽ. Ac
un or lleoed yỽ hỽn ny dyly mab yn lle y
dat. Sef achos nas dyly Canyt edewis
dim oe da idaỽ ny dyly ynteu seuyll dros+
taỽ namyn yr eglỽys. O deruyd y dyn ho+
li kyn oet. Na cholli na chaffel ny deruyd
yr hynny hyt yr oet. O deruyd dywedut