Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 62r

Llyfr y Damweiniau

62r

a trugarhaa ỽrthunt. Tystollaeth
a ellir ar eir ac ar weithret; Ac ny
ellir ar uedỽl. Ny thal un anyueil
kyndeiraỽc y gyflauan a wnel. Ny
thal un anyueil  brỽydryn
y gilyd. Ac sef yỽ anyueil brỽydryn
ystalỽyn o llad y llall ny thal tarỽ y
llall na baed y gilyd na hỽrd na che+
ilaỽc na cheilacỽyd. Na bỽch. O llad+
ant hỽy anyueileit ereill; hỽy ae tal+
ant. O deruyd y dyn tannu rỽyt ar
uor neu ar tir. A dyuot ae gỽydeu
ae aniueileit ereill ac eu briwaỽ o
achos y rỽyt a briwaỽ y rỽyt gan yr
aniueileit ny diỽc un onadunt y gi+
lyd. O deruyd. mynet eidon neu any+
ueil arall y myỽn rỽyt a briwaỽ y
rỽyt. A dianc yr anyueil Jaỽn yỽ y di+