Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 59r

Llyfr Cyfnerth

59r

mỽn. Trydyd yỽ y dodi ar lỽyn
kyuuỽch a gỽr ac ony byd ar un or
teir gwanas hynny a mynet dyn
arnaỽ mal y bo marỽ Trayan y al+
anas a a ar perchennaỽc y gwayỽ. ~
Vn anyueil a a o pedeir keinaỽc y
punt yn un dyd; Gellgi; Os tay+
aỽc bieiuyd y bore. Pedeir. keinaỽc. a| tal. O+
dyna y roddi y ureyr y dyd hỽnnỽ;
Chweugeint a| tal. Odyna y roddi y
urenhin yn| yr un dyd ac yna punt a| tal.
Amỽs yn pori allan. A milgi heb
torch colli eu breint a| wnant. dỽyn
O Teir ford y dygir mab y tat mab y dat.
Un o·honunt Gỽreic llỽyn a
pherth or byd beichaỽc pan uo ar y
llaỽuaeth; Dyget y hoffeirat plỽ+
yf attei a thyget ỽrthaỽ Esgor ne+