Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 53r

Llyfr Cyfnerth

53r

Sef yỽ hynny croes uaen neu prenn
fin neu yn enwedic a uo yn cadỽ fin
chweugeint a tal. Ny dyly neb dodi
diaspat egwan onyt y neb a omeder
yn llys y arglỽyd neu yn| y dadleu 
kyfreith. am tref y dat. Neu y naỽuet dyn
rac diffodi priodolder. Gwys a
wnel rigyll oe seuyll gan tyston
a tharaỽ y post teir gweith neu y
lle ar y tir y gỽnel y wys ny ellir
diwat y wys honno. Pan diwa+
tter hagen  llỽ y neb a wys+
syer ar y trydyd o wyr un ureint
ac yn erbyn y righyll e| hunan y
TEir gwraged ny [ diwat gwys.
dylyir dadleu ac eu hetiued am
tref eu mam. y wreic a rodher yg
gỽystyl dros tir. A chaffel mab o·hon+