Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 52r

Llyfr Cyfnerth

52r

TEir marỽ tystollaeth yssyd ac a
allant seuyll ym braỽt am tir.
Un yỽ bot amrysson rỽg dỽy pleit
am tir; Ac odyna teruynu yr am+
rysson yn dylyedus yg gỽyd paỽb
Gwedy bo marỽ y rei hynny oll me+
ibon yr rei hynny neu y hỽyryon
neu rei or genedyl a allant dỽyn tys+
tollaeth ar yr hyn a glywyssynt gan
eu ryeni. Ar rei hynny a| elwir gỽy+
bydyeit am tir. Eil yỽ gwyr bonhe+
dic breinhaỽl o bob parth y cadarnha+
u dyn ar y dylyet. Ac y dosparth ia+
ỽn ac y edrych. Ar rei hynny a| elwir
aminogeu tir. Trydyd yỽ pan 
welher pentanuaen neu esgynua+
en y dat neu y hendat neu y orhen+
dat neu ỽr or genedyl un dylyet ac ef.