Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 51r

Llyfr Cyfnerth

51r

ulỽydyn a| geiff y brenin. y gan y tay+
ogeu. Daỽn·bỽyt gayaf yỽ hỽch try+
uyssic yn| y hysgỽyd neu yn| y chlun a
henhorop* a thrugein torth o uara gwe+
nith or tyf yno. Bit peilleit y naỽ tor+
th o·honunt. Chwech yr neuad a the+
ir yr ystauell kyulet pob un o·hon+
unt ac o elin hyt ardỽrn Os keirch
uydant bit rynyon y naỽ torth kyn
dewet uydant ac na phlygant pan
dalher heruyd eu hemyl a lloneit amdo
o cỽrỽf. Ac ugein ysgub o geirch un rỽ+
ym o bob randir. Daỽn·bỽyt haf yỽ
emenyn a chỽs* nyt amgen menne+
it emenyn a| deudec cossyn Sef yỽ ma+
nnat emenyn naỽ dyrnued yn| y deỽ+
het ae uaỽt yn| y seuyll. A fryllaeth+
eu y tayogeu oll yn un dyd a gymhellir