Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 50v

Llyfr Cyfnerth

50v

ulaỽt gwenith ac ych a seith drefa
o geirch un rỽym. Ac a uo digaỽn
yn un gerỽyn o uel. Naỽ dyrnued
uyd uchet y gerỽyn pan uessurher
ar ỽyr or cleis eithaf hyt yr ymyl nes+
saf. A phedeir ar ugeint aryant Pu+
nt yỽ gwerth gwestua brenin. Chwe+
ugeint yg kyueir bara. Trugeint
yg kyueir enllyn. Sef y telir hagen
y·uelly Ony roddir yn oet iaỽn nyt am+
gen noc yn| y gayaf. O tref maeroni
neu gyghelloryaeth med a telir. O tref
ryd dissỽyd bragaỽt a| telir. O tayaỽc+
tref cỽrỽf a telir. Dỽy gerỽyneit gỽr+
ỽf. dros un uragaỽt a| telir. Dỽy ge+
rỽyn uragaỽt dros ued a| telir. Ny the+
lir aryant nac ebrann meirch gan wes+
ua haf yr brenin. Deu| daỽn·bỽyt y