Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 49r

Llyfr Cyfnerth

49r

wnel annel ae cudyaỽ y myỽn
tir dyn arall. Talet pedeir. keinaỽc. kyfreith. y
perchennaỽc y tir o agori dayar
ac or keffir llỽdỽn yndaỽ perchen+
naỽc y tir bieu a thri buhyn cam+
lỽrỽ yr brenin. Or cledir pỽll odyn
ar tir dyn arall heb ganhyat pe+
deir. keinaỽc. kyfreith. a geiff perchennaỽc y tir
gan y neb ae cladho a| thri buhyn
camlỽrỽ yr brenin[ y neb a adeil+
ho ty ar tir dyn arall heb ganyat
Talet tri buhyn camlỽrỽ yr brenin.
A phedeir. keinaỽc. kyfreith. o agori dayar gan 
treis os ar y tir y lladỽyt yr adeil+
wyd. Onyt ar y tir y lladỽyt. Tyg+
et ar y trydyd o wyr un ureint ac
ef. A|thorret ar o·gyuuỽch ar dayar
a dyget ymdeith kyn y naỽuet dyd