Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 46r

Llyfr Cyfnerth

46r

PAn ranho brodyr tref eu tat y+
rydunt. y ieuhaf bieu eissydyn
arbenhic ar ỽyth| erỽ nessaf. A thref+
neu y dat oll. Ar gallaỽr ar uỽyall
gynnut Cany eill tat eu roddi nam+
yn yr mab ieuhaf. A chet gỽystler
ny dygỽydant byth. y mab ieuhaf
bieu rannu y tir. Ac o hynaf y hynaf
y dewissant. Pob tir kyt a| dylyir y
gynhal o da ac o allu ac ar nys kyn+
hallo Collet y rann wedy ranher y
tir. Ny dyly neb talu dros tir y gi+
lyd. Hỽy a| dylyant hagen ar y llỽ 
kynhal o baỽb gan y gilyd or brodyr
ar keuyndyrỽ ar kyuerdyrỽ. Ar
a gollo un or rei hynny o eisseu llỽ y
rei ereill enillent idaỽ. O gyuer+
dyrỽ allan ny dyly neb cadỽ rann