Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 43v

Llyfr Cyfnerth

43v

etiued priodaỽr Cany ỽrthlad yr eil
dadanhud y dadanhud kyntaf. Or
byd ymhaỽl rỽng etiuedyon am da+
danhud ny eill neb ỽrthlad y gilyd oe
dadanhud. Dadanhud yỽ eredic o
dyn y tir ardyssei y dat kyn noc ef. Y+
n| y pedwarydyn yd| a dyn yn prioda+
ỽr y dat ae hendat ae orhendat ac e| hun
yn pedweryd. Gwedy yd del ef yn pri+
odaỽr ny diffyd y priodolder hyt y naỽ+
uet Or bydant hỽynteu heb eu dylyet
hyt y naỽuet dyn. Hỽnnỽ yn mynet
o priodaỽr yn ampriodaỽr. yna y dyly
hỽnnỽ dodi diaspat uỽch aduan. Ac y
dyly ynteu caffel kynnỽys. Sef yỽ
hynny kymeint ar gỽr mỽyhaf y war+
chadỽ. A chet galwo am diaspat uỽch
aduan or naỽuet dyn allan ny weren+