Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 41v

Llyfr Cyfnerth

41v

gor yr gỽr. Deuparth y plant a| daỽ yr
gỽr. Nyt amgen yr hynaf. Ar ieuhaf. Ar
trayan yr uam. Sarhaet gỽreic ỽryaỽc.
ỽrth ureint y gỽr y telir idi. Pan ladher
gỽr gỽreigaỽc. y sarhaet a| telir idaỽ gysse+
uin. Ac odyna y alanas Canys trayan y
sarhaet a| geiff y wreic. Ac ny cheiff dim
or alanas. Gwreic gỽr breinhaỽl a| diga+
ỽn benffygyaỽ y chrys ae mantell. Ae
phenlliein heb ganhyat y gỽr. A roddi y
bỽyt ae diaỽt. A benffygyaỽ dodrefyn y ty
yn gỽbyl. Ac ny digaỽn gỽreic tayaỽc
roddi dim nae uenffygyaỽ heb ganhyat
y gỽr namyn y feng·uỽch ae gogyr ae ri+
dill a hynny hyt y clywer y galỽ ae throet
ar y trothỽy  y neb a| dycco treis ar wreic
Talet y gobyr yr arglỽyd. Ae heg·wedi
ae dilystaỽt. Ac or byd morỽyn Talet y cho+