Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 40v

Llyfr Cyfnerth

40v

ar y llỽdỽn a| ladho y llall. Canys naỽuet
dyn a credir y tystolaeth e hun yỽ buge+
il trefgord am y uugeilyaeth. Pỽy| byn+
hac a| torho troet anyueil dyn arall neu
y uordỽyt. Neu a|nel* briỽ y del nychdaỽt
idaỽ a bot yr anyueil yn lan mal y galler
bỽytta y gic. Ef a| dyly y gymryt attaỽ
ae uedeginaethu yny uo iach. Ac or byd
marỽ talet y werth. Pỽy| bynhac a
huryho neu loco anyueil ae y dỽyn peth
arnaỽ ae y eredic. Ony wneir aghyfre+
ith ac ef kyt collo y eneit ny thelir. Or
brath anyueil dyn. y dyn brathedic a| ge+
iff yr anyueil ae bratho. Neu talet per+
chennaỽc yr anyueil sarhaet y| dyn a
gwerth y waet. Pỽy| bynhac a| dywet+
to ar ysgrybyl llygru y yt. Perchenn+
naỽc yr ysgrybyl a| dyly eu iachau ar