Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 38r

Llyfr Cyfnerth

38r

uo yn| y mut a chyn mut. Deudec. keinaỽc. a| tal.
Or byd gwenn gwedy mut. pedeir ar| ugeint.
MOdrydaf gwenyn Kyfreith gwenyn;
pedeir ar| ugeint a| tal. Kynheit un
ar pymthec a| tal. yr eil heit. deudec. keinaỽc.
a| tal. y tryded heit. vyth. keinaỽc. a| tal. Modry+
daf gwenyn gwedy yd el y kynheit oho+
ni. Ugeint a| tal. Gwedy yd el yr eil heit.
o·honi. . keinaỽc. a| tal. Asgelleit. pedeir
keinaỽc. a| tal. Sef yỽ asgelleit. Heit ny chaffo
tri dieu o hinda kyn noc aỽst. Dyd y ge+
issaỽ lle. Ar eil y uudaỽ. Ar trydyd y or+
ffowys. Naỽuet dyd kyn aỽst. pedeir ar
ugeint a| tal pob heit Canys breint 
modrydaf a| gymer yna. y neb a| gaf+
fo heit ar tir dyn arall. Pedeir. keinaỽc. a
geiff y gan perchennaỽc y tir or mynn
ynteu yr heit. y neb a| gaffo bydaf ar