Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 37r

Llyfr Cyfnerth

37r

hyn camlỽrỽ a telir dros bob un or golỽyth+
on hynny. Deudeng mu a| telir dros y ky+
lleic oll pan gyfriuer y gyt. Ny byd
kylleic brenin. Onyt tra uo golỽython kyfreithaỽl
yndaỽ. O ỽyl giric hyt kalan gayaf. ~
OR lledir karỽ yn tref breyr y bo +Am
re. katwet ef yr hyd hyt han +hely;
her dyd. Ac yna Ony deuant y kynydy+
on. Paret y breyr blyngaỽ yr hyd a lli+
thyet y kỽn ar y kic. A chymeret y cro+
en. Ar chwarthaỽr ol. a chatwet yr
kynydyon. A| dyget y kỽn gantaỽ at
dref. Ac Ony deuant y kynydyon y nos
honno. Mỽynhaet ef y kic. A chatwet
y croen yr kynydyon. Or lledir y ka+
rỽ am hanher dyd. katwet ef yr hyd
y nos honno. Ac Ony deuant y kynyd+
yon yna. Mỽynhaet y breyr hỽnnỽ