Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 32v

Llyfr Cyfnerth

32v

ionaỽr. dec. keinaỽc. kyfreith. a tal Eithyr y tri lly+
dyn ny dyrcheif ac ny ostỽng arnunt. Ar+
benhic y moch. Ar Baed kenuein. A hỽch
y geiuyr yr arglỽyd. Ac yna deupartha+
ỽc uyd yr eneit ar kic hyt ỽyl ieuan y
moch eilweith. O ỽyl ieuan hyt kal* ion+
aỽr. dec ar| ugeint a| tal. Ac yna deuparth+
aỽc uyd y kic ar yr eneit. Nyt oes wer+
th kyfreithaỽl ar kynyỽ hỽch kynhayaf hyt ym
penn y ulỽydyn Tal damdỽng a| geffir ym+
danaỽ. Pan uo blỽyd. kyfreith. hỽch arall a
gymer. Gwerth keilleu baed kenuein
dỽy hỽch. y neb a wertho moch Bit dan
tri heint. y uynyglaỽc. Ar hualaỽc. Ac
nat yssont eu perchyll ac ot yssant eu
perchyll atuerher eu trayan werth yr
ae pryno dracheuyn ac ny byd atnewit
Or llad moch dyn Talet y perchennaỽc
y alanas