Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 23v

Llyfr Cyfnerth

23v

a naỽ ugeint aryant. Punt a| te+
lir yn| y hebediỽ. Punt yỽ gobyr eu
merchet. Teir punt yn| y cowyll.
Seith punt yn| y hegwedi. Od| a
merch maer neu gyghellaỽr neu
penkenedyl. Neu un or sỽydogyon
arbenhic yn llathrut heb rod kene+
dyl naỽ eidon kyhyt eu kyrn ac y
hysgyuarn uyd y hegwedi. Ny byd
penkenedyl maer a chyghellwr. byth.
SEf yỽ meint galanas penkene+
dyl. Tri naỽ mu a thri naỽ u+
gein mu gan tri dyrchauel. Yn| y
sarhaet y telir tri naỽ mu a thri
naỽ ugeint aryant. Galanas
un oe aelodeu nyt amgen noy gar
a telir O naỽ mu a naỽ ugein mu
gan tri dyrchauel. yn| y sarha+