Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 20v

Llyfr Cyfnerth

20v

tayogeu y| llys. O chyueruyd ef ac un or
sỽydogyon llys rỽng y neuad ar gegin
ae sarhau. Ny diwygir idaỽ. kyfreith
Cweugein* yỽ ebediỽ breyr. A ebediweu.
chweugein yỽ gobyr y uerch. Punt
a| hanher yn| y chowyll. Teir punt yn| y he+
gwedi. Chwech a phedwar ugein yỽ ebe+
diỽ tayaỽc. A phedeir ar| ugein gobyr y uer+
ch. Chweugein yn| y chowyll. Punt a| ha+
nher yn| y hegweddi. Pedeir ar| ugeint yỽ
ebediỽ ystauellaỽc o ỽr. Deudec. keinaỽc. yỽ ebe+
diỽ ystauellaỽc o wreic. Pan uo marỽ
dyn gorwlat ar tir dyn arall. Un ar pym+
thec a geiff perchennaỽc y tir dros y uarỽ
tywarchen. Ar ebediỽ oll yr arglỽyd eithyr
yma y teruyna kyfreitheu hynny.
TEir colouyn ky +llys ac y dechreu  teir colofynkyfreithgwerth gwyllt a dof.
ureith nyt am+
gen