Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 1v

Llyfr Cyfnerth

1v

cadarnhau yn| y enỽ e| hun ac or niuer
hỽnnỽ y dewissỽyt y deudec lleyc doeth+
af ar un yscolheic kymhenhaf y wne+
uthur y kyfreitheu hynny. Sef a wnaeth+
ant hỽy pan daruu udunt wneuthur
y kyfreitheu dodi emelldith duỽ ac un y gy+
nnulleitua honno ac un gymry ben+
baladyr ar y neb a torhei y kyfreitheu hyn+
ny. Ar llyuyr hỽn herwyd morgeneu
a chyfnerth y uab a| digonet. Ar gwyr
hynny oed oreu yn eu hamser ar cof. A
chyfreitheu. Ac y dechreussant yn gyn+
taf kyfreitheu llys Can ynt penhaf Canys
ỽrth y brenhin ar urenhines y perth+
ynant. Ar pedwar sỽydaỽc ar| uge+
int ae canhymdaant. Penteulu
Effeirat teulu. Distein. Ygnat
llys. Hebogyd. Penkynyd Pen+