Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 18r

Llyfr Cyfnerth

18r

ny ymborthet ar yr eidyaỽ teir blyn+
ed neu waredet y brenin. arnaỽ o roddi
tayogeu idaỽ yn| y messur gynt. Pan
gollo dyn y anreith o kyfreith. y maer neu|r
kynghellaỽr a| gaffant yr enderiged. Ar
aneired. Ar dinewyt yn deu hanher y+
rydunt. Dylyet y kyghellaỽr yỽ kyn+
hal dadleu y brenin. yn| y ỽyd ac yn| y aỽss+
en. Ef bieu dodi croes a gwahard am
bob dadyl. Ar  led y brenin. yd eisted yn| y
teir gỽyl arbenhic. yn oes hywel da
Trayan byỽ y tayaỽc ae uarỽ a| doi yr 
maer ar kyghellaỽr. Ac o hynny y deup+
arth a gaffei yr maer. Ar trayan yr kyng+
hellaỽr. y maer a|traenei ar kynghellaỽr
bieiuydei dewis yn| yr amser hỽnnỽ. Breint.
RJghyll a| geiff y tir yn ryd. A righyll
bỽyt seic or llys. Rỽg dỽy golofyn