Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 17v

Llyfr Cyfnerth

17v

ith yn| y ulỽydyn ar tayogeu y brenin. Ny
byd penkenedyl neb tra uo maer na 
chyghellaỽr. Ef a| dyly gouyn holl dyl+
yet y brenin. hyt y bo y uaeroniaeth. Ma+
er a chyghellaỽr a gaffant gobyr merch+
et y tayogeu a thrayan eu camlỽrỽ a| th+
rayan eu hyt pan foynt or wlat a  
trayan. yr yt ar bỽyt o bob marỽdy  
tayaỽc. Maer bieu rannu. A righyll  
a dewis yr brenin. O damweinha yr ma+
er na allo daly y ty. kymeret y tayaỽc a
dewisso attaỽ ulỽydyn or kalan mei y gi+
lyd. Mỽynhaet ef laeth y tayaỽc yr haf
ae yt y kynhaeaf. Ae uoch y gayaf a ph+
an el y tayaỽc y ỽrthaỽ Gadet idaỽ pedeir
hych maỽr a baed. Ae ysgrybyl ereill
oll. Ar eil ulỽydyn ar tryded y keiff y·ue+
lly ac nyt yr un tayaỽc. A gwedy hyn+