Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 14v

Llyfr Cyfnerth

14v

traỽt ar gwastrodyon ereill a gaffant
ebolyon gwyllt a| ddel yn trayan yr 
brenin. o anreith. Ef bieu estyn y meir+
ch a rodho y brenin. Pedeir. keinaỽc. a gymer
ynteu o bob un eithyr o tri. March ef+
 fe irat. Ac ygnat. A chroessan.
Dỽy rann a geiff y uarch or ebran
Ef bieu rannu lletyeu y meirch ae
hebranneu. Trayan dirỽy a chamlỽrỽ
y gwastrodyon a geiff. Kebystyr a| dy+
ry ef y gyt a phob march or a| rodho y
brenin. Ef bieu capan y brenin. Ae ysp+
arduneu o bydant eureit neu efyd+
eit. Un ureint uyd y uerch a merch
 y penkynyd. Punt a  r a te+
lir yn| y ebediỽ. Breint gwastraỽt auỽyn.
Gwastraỽt auỽyn brenhines a
geiff kyurỽy y urenhines ae frỽ+