Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 11r

Llyfr Cyfnerth

11r

llyn llety. Or pan dotto yr hebogyd y
hebogeu yn eu mut. Ny dyry atteb y
neb or ae holo. Gwest un weith a| geiff
bob plỽydyn* ar y tayogeu. Teir anrec
a geiff y gan y brenin. peunyd yn llaỽ y
gennat Eithyr y dyd y dalho y heba+
ỽc ederyn enwaỽc neu yn| y teir gỽyl
arbenhic Canys e| hun ae kymer yna
Ef bieu callon pob llỽdỽn or a ladher y+
n| y llys. Un ureint uyd y uerch a mer+
chet y sỽydogyon ereill Punt uyd y
PEnkynyd Breintpenkynyd[ ebediỽ ef.
a geiff croen ych y gayaf y wneu+
thur kynllyuaneu. Ar les y brenin. yd
helyant y kynydyon hyt kalan rag+
uyr. Odyna a gaffont hyt kalan 
chweuraỽr nys kyuranant ar brenin.
Ny bydant golỽython kyureithaỽl yn