Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 37 – tudalen 10r

Llyfr Cyfnerth

10r

rann a| geiff y uarch or ebrann. ~
Gwastraỽt auỽyn. ~
a| dỽc y uarch ae arueu yn gy+
weir yr ygnat llys pan y mynho
y tir a| geiff yn ryd. A march yn os+
seb y gan y brenin. Ouer·tlysseu a|ge+
iff pan ỽystler y sỽyd idaỽ. Nyt am+
gen Taỽlbort y gan y brenin. A modrỽy
eur y gan y urenhines. Pan gy+
merho bard cadeir y kymer yr yg+
nat y korn bual ar uodrỽy ar go+
bennyd a| dotter yn| y cadeir a phe+
deir ar| ugeint aryant a| geiff yr
ygnat llys o bob dadyl ledrat y g*+
gan y neb a| diago or haỽl. Un ure+
int uyd y uerch a merch y distein
Ryd uyd o dirỽy ac ebediỽ Canys
gwell yỽ ygneidyaeth no dim pres+