Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 77v

Llyfr Iorwerth

77v

un. keinaỽc. Ac eu mam ar yt. [ yn y kyfreith. hỽch o|r
moch neu o|r manysgrybyl a dywedassam
ni uchot. kyny bei namyn tri llydyn ona+
dunt. Sef achos oed hynny. moch a ai
yr neb bioedynt. A hỽch a trigyei y perch+
ennaỽc yr yt. Ny ellit dỽyn hỽch o dỽy.
Canyt ai uoch yr perchennaỽc o trigyei
y neill. Odyna y symudỽyt o|r pymthec
llydyn o|r moch un. Ac o|r deueit. Ac o|r gei+
uyr. Ac o|r gỽydeu. Ac o|r ieir un o|r dec ar| u
geint. O deruyd na chaffer kyfniuerỽch
a hynny ar yr yt o uoch. herwyd rei o|r yne+
it. pedeir. keinaỽc. o|r pum llydyn moch. Ere+
ill a dyweit panyỽ. kyfreith. o bob un o|r moch
a| dylyir. Ac o bob pum llydyn o|r geiuyr
ar deueit. kyfreith. A| heuyt o|r gỽydeu ar ieir
Ony cheffir kymeint ac y dylyher un
o·nadunt. vy o bob un o·nadunt a| dylyir.
Ny dylyir daly ieir ar yt. Namyn y
pytheỽnos kyntaf yd heher yr yt kynn
y uot yn egin. Ac o hynny yny del gra+
ỽn yndaỽ. Ny dylyir eu daly. O|r pan
del graỽn y| dylyir y daly. Pob go+
gaỽr oc yd| ymogoryd dyn ac ef Catwet
paỽb y ogaỽr. A| bit ryd yr ysgrybyl.