Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 65v

Llyfr Cynghawsedd

65v

prouo y defnyt. Defnyt eỽ y kyfreith bot en eidau
y da achaus y kyfreith yỽ dỽyn y da en agheuarch
ac urth henne y dely enteỽ y keitweit ar
ỽot en eydau e| da ac y dely ewbidieit ar dỽyn
y da en agheuarch e| ganthau. O sef a| deweit
er amdifenur guadu er aghyuarch mỽyn+
haer prau er haulur. Os adef a gỽna enteỽ
atuerer er aghyuarch traygeuen. Os ef
a| deweit er amdifenur Dioer ep ef geny
a meythryn eỽ ymy hỽn ac er pan anet
eyroet nyt edyỽ ef y ar perchenogyaethy
hyt hedyỽ ac y gadu bot en wyr a| dewedaf
e| mae ymy digaun o keitweit dylys. Jaun
eỽ er haulur yna dewedut. Dyoer ep ef kynt
e| re| dewedeis y prau noc y hedeweysty ac
ỽrth henne y deleafyneỽ eỽ mỽynhaỽ ỽy
en gentaf. ac en| e maes e| maent a myneỽ
a ỽynaf eỽ muynhaỽ ỽy y|th ỽlaen dy. Dy+
oer ep ef amdifenur yn gỽarchadu y meỽ
ydỽyf| y ar ỽe keitweit deduaỽl. Ac ar e kyfreith
e| dodaf| y ỽot en Jaunach ymy gadu y meỽ
genyf truy geitweit deduaỽl noc yty dỽyn
prau ny deleych arnaf. Dyoer ep er hau+
lur prau a| dewedeys| y en| e lle yd| oed kyfreithaul
ymy adau ac ar e| kyfreith e| dodaf| y en| e lle ed| adaỽ+
yfy prau kyfreithaul en gentaf deleỽ o·honaf