Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 63v

Llyfr Cynghawsedd

63v

ac y wadu delyet ep gedernyt arney hep prauf
na dau arnafyneỽ namyn ỽe llu yneỽ ỽy hỽn
o|y wadu. e kyfreith a| deweit am delyet ep gedernyt
aruer ep prau na does namyn ỽn tauot o|y
 Deruid e| den [ erru. ac arall o|y wadu.
holy peth o aghyuarch. ac o|y anuod. Dewe+
det dỽyn er eydau eng angheuarch ac o|y an+
ỽod ac o| byt a amheỽo idau henne bot ydau
dygaun a| gỽypo a| dodi ar e kyfreith y gychỽyn en
agheuarch en agkyfreithaul o|y warchadu ef
ac henwy y da hỽnnỽ deleỽ y deuot enteỽ
en kyfreithaul athau ef tracheuen. Ony gua+
ta er amdifenur henne. deỽet e da tray+
geuen ar breynt e bu gynt a thalet en+
teỽ kamlỽrỽ er argluit. O guata enteỽ
muynhaer gubidieit er haulur. Os a| de+
weit er amdifenur. Dyoer ep ef ny dely+
af| y de atep dy am er haul hon. Sef acha+
ỽs eỽ e| peth a| dewedi di arnaf| y e| dỽyn en
agheuarth* ac en agkyfreithaul e| gennety. Ty+
theỽ a|y dugost traygeuen ep oỽyn ep
ganyat ymy. ac en agkyfreithaul. ac od| amhe+
ỽy dy henne e| mae ymy digaun a gỽyr.
ac ar e kyfreith e| dodaf| y delyỽ o|r da hỽnnu de+
ỽot traygeuyn ataf| y cyn atep ohonaf
y ety emdanaỽ ef. Ony gỽata er hau+