Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 62r

Llyfr Cynghawsedd

62r

oed reyt ydau urth testion ereyll namen
cany gunathpỽyt a deỽaut ef rac bron er
egneyt ranhu ac ef a| dely enteỽ.
 deruid e| den holy tyr a dayar o kefran
a dewedut e| ỽot ef en priodaur a deleu
ran o|r tyr o·honau a|y henwy. ac o bey a am+
heỽy henne ydau ef. bot ydau digaun a|y
gỽypey. a dewedut o|r amdifenur. Dyoer ep
ef. ny delyaf y de atep dy hedyỽ am er haul
honno Sef achaus na|s deleaf myỽy a| ren+
eys a thy dy gent ac e| mae gennyty de| ran
ac od| amheỽdy henne e mae ymy dygaun
a|y gỽyr. Os adef er haulur henne byd ar
a gauas. Os guata enteỽ henne muynha
er gubydieit er amdifenur ac o bedant sa+
fedic idau dyuarner er haulur. O ssef a| de+
weit er haulur. Dyoer ep ef a reneysti a
myỽy ny wadaf| y. Sef eỽ henne. erỽ neu
ynheret neỽ er hyn a ỽynho e dewedut.
a randyr hon ny cheỽeis ran o·haney
ac od| amhewyr henne e| mae ymy diga+
un a|y gỽyr. Od| adef er amdifenur hen+
ne ranner ar haulur. Os guata enteu
muynhaer guybydeyt er haulur. ac os
sauant dyuarner er amdiffenur.
 deruid e| den holi tyr o keuran a dewe+