Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 57v

Llyfr Cynghawsedd

57v

di amdiffenur. Dyoer ep ef o buosty en kyfreithaul e+
ma e| deuthosty. odema. ac od| amheỽdy henne
e mae ymy dygaun a|y guyr de reỽenet. ac ygy+
d| a henne priodaur wyf ỽy en eyste ar ỽe pryo+
dolder ac ossyt a amheỽo henne e| mae ymy dy+
gaun a| gatwo pot en wyr a| dewedeys. ac ar. kyfreith.
e dodaf| y den a| el en kyfreithaul ỽn weyt y ar tyr a
dayar na dele ef ỽot en kardechuel ar tyr
hỽnu draygeuyn o kyfreith ac ena dewedet er hau+
lur. Dyoer ep ef. kyhyt ac y dewedeys ỽe| mot
y ema am reherru en agkyfreithaul odema. my+
ỽy a| dodeys gỽybidyeit ar ỽot en gỽyr a| dewe+
deys a henne eth ỽlaen dy. ac ar e kyfreith e| dodaf| y can
dodeys y ỽynteỽ eth wlayn dy deleu o·honafyn+
eỽ eỽ muynhau ỽynteỽ eth ỽlayn dy. ac ena
e| mae Jaun gadu idau enteỽ eỽ mỽynhaỽ
en| e blaen ac o| bydant idau safedyc barner
idau cemeint ac a oles o tyr e eyste arnaỽ
ac e guneythyr ar ac aredic arnaỽ a ep
neb ygyt ac ef o|r gỽyr a en| e erbyn ac
en| e lle honno e byd eny emchuelo e| keỽyn
ar y das e| kenayaf racwynep ac ena rody
atep. a naỽỽetdyd kalangayaf kyfreith. ac ena
o geyll er amdiffenur proỽy e ỽot en pryodaỽr
kethnenet er ampryodaur racdau o byt
kebedet e| dỽy pleyt ar dỽy deleet ranher
en deu hanner ac eystedent elledeỽ arnaỽ
aỽel e| dewedassant uy ỽchot e| datleuyt
am datanud karr. ac o byt safedyc ydau