Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 55r

Llyfr Cynghawsedd

55r

a priodaur e tyr  ar dayar en cubyl
a dewedet bot gormes arnaỽ agkyfreithaul ac
henwet er ormes. ac ossyt am amheuo ỽe
mot| y en priodaur ar cubil o|r tyr hun e| mae
ymy dy catỽo henne. ac ossyt a am+
heỽo d mes ac en aneledauc e| may
ymy dygaun a guypo ac urth henne idwyfy
hedyỽ en menỽ burỽ gormes y arnaff| y ac en
galu amỽeneleet ac eu dody ar. kyfreith. e| deleaf.
Os er amdiffenur a guata henne Jaun eỽ
gadu e| gubidyeit er haulur. Os adef er am+
diffenur Jaun eỽ gadel er haulur e haul. Os
er amdiffenur a| deweit myỽy yssyt priodaur
ar tyr hun ar dayar. ac arwyd eỽ bot en wyr
henne en| e guarchadu yduyf. ac ossyt a am+
heỽo bot en wyr a| dewedaf y mae ymy dyga+
un a gatỽo ỽe priodolder. am gỽarcadu ỽal
e dele deledauc cadu e priodolder a|y gu adr
gantau. ac ar e kyfreith e| dodaf| y ỽy mod yn deledecach
y gadu ỽy priodolder am gỽarcadu genyf noc
y ty cadu yr hyn nyt oes y|th warcadu ac ny
dyly bot. ac urth henne myneỽ a ỽenaf mỽ+
ynhau ỽe keytweit yn| y blaen ac a deleaf| y.
ac ena e| mae Jaun er haulur dewedut Ryc+
er my a dewedeys en gentaf ỽy mot| y en prio+
daur deledauc ar cubil o|r tyr hun. a| thythe
en ormes a chyt re| allut ty dỽyn ỽe tyr yt re
ny elly ty na beỽn deledauc priodaur y ada+
ỽe priodolder am deleet e dodeys yneỽ keytweit