Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 54v

Llyfr Cynghawsedd

54v

en eỽ pen. Un  eỽ e ded dedgu gent. Un
gur not eỽ keffit  da ac a tygho e llowrud.
llu reythur eỽ bot en tybitaf ganthau bot en
wyr er hen a| tug. llu lledrud eỽ gỽadu het
e| gerrer arnaỽ. O deruyd e| den  yr o pri+
odolder a dewedut o|r amdiffen oer hep
ef ny deleaf| y de eb dy am er haul honno. ac
essef achaus eỽ henne de dyvarnu dy gynt o
wyr a kyfreith y urtheffy a| gvnaythpuit. ac od| am+
heuy dy henne e| mae ymy digaun a|y guyr
ac ar kyfreith. e| dodaf| y e| nep a| dyuarner ỽn gueyth
o wyr a kyfreith na deleyr e atep en tragewedaul
ỽyth. Os guata er haulur henne gater e
gubidyeit er amdiffenur. Os adef enteỽ
tricer ar e kyfreith aw gent. Os ef a| deweit er hau+
  Dyoer hep ef e dyuarnuyt y gent o gam
kyfreith y yneỽ a| emỽystleys ar e| neb am camuar+
nuys a gỽedy henne hy a atuarnuyt y myn+
heỽ draygeuyn. ac od| amheỽy dy henne y
mae ymy dygaun a|y guyr. a gỽedy henne
yn dieyssyuyt emdanei a hedyỽ yduyf ỽyn+
eu en galu am ỽe Jaun. Os guata er amdy+
ffenur Jaun eỽ gadu er haulur e praỽ. Os
adef a guna er amdiffenur atuerher er hau+
lur er eydau. herwyt reatỽarnu e kyfreithaw gent.
 s enn thr yn edewys e| haul. Ny eyll
 namyn deu den a vo en eyste ar ỽn tyr e
gyt. os ỽr onadunt a ỽeu gurthryn e llall
yn dyt y| gordiwetho Jaun dew et e ỽot