Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 54r

Llyfr Cynghawsedd

54r

a el ỽn gueyt en kyfreithaul y ar tyr a dayar na
byd cardechuel enteỽ draygeuyn. ac urth
henne na deley ty deuot ema. ac ena e| mae
Jaun er haulur dewedut. Dyoer hep ef my+
ỽy a| dewedeys ỽe re| yrhu en agkyfreithaul odema
ac a| dodeys e pen gubidyeyt. ac ardelu. ac es+
sef y dodaf| y ar e| kyfreith. e deleaf| y muynhau ỽe ar+
delu am gubidyeit cyn atep o·honof| y y ty bel+
lach. kyfreith. a| deweit nat kyfreithaul menet priodaur
e ar tref y tat. onyd gan y ỽod. ac nat haud
proui bod ar nep. ac y gyt a henne na deleyr
duyn y ardelu racdau o| sseyf ydau en adw+
yn ac en Jaun. Ny deleyr keytweit am tyr
onyd a|mynho|teỽ tyr. sef eỽ henne gur a ge+
uard teruyn e tyr ar tyr e bo er haul arnaỽ.
Ereyll a| deweit e| gellyr o wyr y kymỽt e| bo
endau e| tyr e| mae e| datleu arnau a| dylisaf
eỽ o a mynho|teỽ tyr e keytweit. Ac urth
henne ny ellyr keitweit am tyr o alltu+
dion. Nyt hoes lles ar keytwat namyn
pem llys. geleynath. a greyttreỽ a henne
en lle ỽn llys. a kerenyt nes. a| dyrtraha
grỽeic* ar gỽr. a gỽr a gỽreic. a kemro
ar alltud. ac alltud ar kemro. Test eỽ y
den y tester ydau er amadraut a dewe+
ter en| e wyt. Nid gubydyeit namyn e| de+
nyon a gleuho en eỽ guyt er hen a doter en
eỽ pen bot en wyr pob peth. Un gubydy+
at eỽ gỽelet ac eu guybot er ben