Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 119v

Llyfr y Damweiniau

119v

anghyfreithaỽl. Atueret yr adauel tra+
cheuyn. Ar haỽl ual yd oed gynt. yna
y dywedir. Na dyly kyfreith. ny|s gỽnel. Am yr
hyn y gỽnaeth ynteu agkyfreith. ymdanaỽ. Ef
a aturnir tracheuyn. A chyn teruynu yr
haỽl. y uynet yn glauỽr neu yn uanach. ~
Neu yn diỽyl mal na thebyco ef dylyu o·hon+
aỽ atteb y neb. y kyfreith. a| dyweit dylyu o·honaỽ
kywiraỽ a adaỽssei tra uo byỽ. Ac un o|r lleo+
ed yỽ hỽn ny dyly mab yn lle y dat. Sef achos
na|s dyly Canyt edewis dim o|e da idaỽ. Ny
dyly ynteu seuyll drostaỽ namyn yr eglỽys
O deruyd y dyn holi kyn oet. Na cholli na
chaffel ny deruyd idaỽ yr hynny hyt yr
oet. O deruyd dywedut o uorwyn dỽyn tre+
is arnei. Ar gỽr yn gwadu. A dywedut
o·honi hitheu yn atteb. Ony dugosti treis
arnaf ui. Morỽyn vyf etwa. Sef a| dywe+
it y kyfreith. ac a uarn. y hedrych. Sef a|e hedrych
yr etling. O deruyd idaỽ ef y chaffel yn wre+
ic. Ny digaỽn ef gwadu. yna talet y gỽr
a dywaỽt hi arnaỽ ef y| threissaỽ y chowyll;
a|e hỽnebwerth idi. A|e hamobyr yr arglỽ+
yd. a|e dilysrỽyd. O deruyd idaỽ ynteu y chaff+
el yn uorwyn. Bit hitheu   ar
ureint morỽyn. Ac na chollet y breint yr
y hedrych. O deruyd dỽyn treis ar uorỽyn. ~
Ac yn| y treis honno caffel o·honi beichogi;
ac