Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 35 – tudalen 103v

Llyfr Iorwerth

103v

amrysgoyỽ. Sef baỽt a| dyly messuraỽ
y llestyr. Baỽt yr ygnat. Gwerth y
chlust a|e chorn. A|e llygat a|e llosgỽrn
pedeir. keinaỽc. ar bob un o·nadunt. Gwerth
y theth. pedeir. keinaỽc. pob blỽ + 
ydyn neu dauat a|e hoen  
a allo a|e gỽlan gudyaỽ y  
hoen y rỽg y phedwar troet  
rac kawat uei. A honno un weith. ~
O byd ryderic. dec ar| ugeint pob blỽ+
ydyn tra uo byỽ ar y helỽ. O byd kyn+
hen am y llaeth. y dỽyn naỽuet dyd
mei yn lle kyfiewin nyt el un llỽdỽn
yn| y blaen yndaỽ. A gadu yr  neb
bieiffo y godro a heb adel dim yr llo
a dodi y godro yn| y llestyr messur. Ac
o byd llaỽn dỽy weith yn| y dyd  dogyn
yỽ. Ac Ony byd y dieissywaỽ o ulaỽt
keirch hyt vyl giric. O hynny hyt
vyl uihangel o ulaỽt heid. O hynny
hyt kalan gayaf o ulaỽt ryc. Ereill
a| dyweit panyỽ kymeint ac a uo eis+
seu yn| y llestyr o|r llaeth. y vrth
bryt o werth y llaeth o|r neb  a wertho
y uuỽch. Os hanner y llaeth
hanher y gwerth. Os trayan y