Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 32 (Y Llyfr Teg) – tudalen 136

Llyfr Iorwerth

136

blỽydyn tra vo y vuch yn vyỽ ar|y helỽ. O deruyd
y dyn prynu buch gyflo; a choỻi y chyflodaỽt
o·honei. reit yỽ y|r dyn a|e pryno rodi y lỽ nat
yr pan aeth hi attaỽ ef y coỻes y vuch y chyflo+
daỽt. ac ony|s ryd; bit heb dim. ac os ryd; talet
y neb a|e gỽerthaỽd idaỽ y theithi. 
D Jnawet gỽryỽ; vn ar|dec. ac vnwerth a di+
naỽet venyỽ. yny dotter y·dan y Jeu. naỽ+
uet dyd o chỽefraỽr. ac yna pedeir keinhaỽc
heb ardrychafel a|drycheif arnaỽ. ac o hynny
hyt ym·penn y vlỽydyn. dỽy geinhaỽc bop tym+
hor. hyt naỽuettyd chwefraỽr. ac yna pedeir
keinhaỽc a|drycheif arnaỽ. ac o hynny yny vo
trydeweith dỽy geinhaỽc ˄kyfreith. bop tymhor. a drych+
eif arnaỽ. ac ar hynny y tric yny vo chỽechet
weith. a thrugeint vyd y werth ynaac o hyn+
ny aỻan damdỽg. Ac yn gynweith y dodi dan
yr Jeu; yn|yr aradyr naỽuettyd chỽefraỽr. ac
ot ard o|r|bore hyt hanner dyd yn erbyn y
gyfoet kymeint; bit ryd y neb a|e gỽerthaỽd.
Ac onyt ard; talet y neb a|e gỽerthaỽd y deithi.
ac veỻy am aỻweith. ac yn|drydeweith naỽuet+
dyd chwefraỽr y dodi yn yr aradyr. ac o|r ard
o|r bore hyt hanner dyd yn erbyn y gytwed;
dogyn yỽ. ac onyt ard; talher y deithi. ac os
traean y gyfeir nyt ard; traean y deithi a delir.