Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 21 – tudalen 9v

Brut y Brenhinoedd

9v

1

hynny llynghev a|orvc coronila
vvresh rac marchogyon|llyr
mor anvodawc oedynt yntius
rvysg  y|llys ony|cheffynt
pob peth mal y|herchynt
a|dywedut bot yn digawn
idaw|ef kynal deng ma  ̷+
rchawc ar|vgeint wrth
y osgord a|phan giglev
lyr hynny llidiaw a|orvc
yn vawr a|mynet odyna
hyt ar henwyn dywyssawc
kernyw y|gwr y|rodassei rogev
y verch idaw yn wreika. Ac
yna y|derbynyawd hwnw
ef yn anrydedus. ac y bv yno
vlwydyn. Ac yna y|darvv
ym·dywedut yrwng y|mar  ̷+
chogyon a|gwassanathwyr
henwyn. Ac yna y|dwawt roc
ev bot yn digaw idaw ef pym
marchawc ygyt ac ef Ac yna
y|ssores llyr wrth honno a|myn  ̷+
et eilweith a|orvc hyt yr|alban
ar y|verch hynaf a idaw a|theby+
ygv y|kaffei y|erbynyeit val y|bv+
assei|gynt. Sef a|orvc korn  ̷+
illa yna tyrothv drwy lit na
chaffei ef gynhal gyt ac ef
yno namyn vn marchawc
a|dywedut idaw vot yn|dig  ̷+
awn vn dyn a|y|gwssanaethei
yn yr oedran gwr yd|oed ef
 iadlv  ef keissaw vn te*

2

tevlu|Ac   yna y|bv dir
idaw ellw  ng kwbl o|y var+
chogyon   y|wrthaw namyn
vn A|pha   hyt bynac y|bv
ef velly trwm a|thost vv gan  ̷+
thaw y|vot. Ac o|r diwed ef a| ̷+
oeth kof ydaw geiryev kor  ̷+
doilla y|verch pan brovassei
y|merchet am|ev karyat arnaw
a|medlyaw a|orvc mynet y|ym  ̷+
welet a|honno rac trymhet gan  ̷+
thaw y|amparch a|y gewilyd
y|vot val yd oed wedy y|diveid  ̷+
yanhv a|y dianrydedv o|y gyvoeth
A|chychwyn a|orvc tv a|ffreing
A|phan aeth yn|y llong dolur a
chewilid a|vv arnaw nat oed nep
wrth y|osgord ef yn|y llong na  ̷+
myn ef ar|y|trydyd ac yna y
dwot yntev. O dydy anyghet+
ven pa bryt y|gallaf. i. talu y|r
gwyr a|m|digyvoethes y|ar vy
kyvoeth a|m prtverthwch kanyt
oes dim anaws y|odef noc ang+
hanogtit wedy prytverthwch
A|mwy poen yw gennyf. i. hed+
iw wedy vy|medyant ar|dir
a|dayar a|chyvoeth a|lluossogr+
wyd o wyr arvawc wrth vyg
gossgord noc eissiev hynny oll
hediw mwy yw gennyf vyg kewi+
lid no|m eissyev a|m an·ghanoc  ̷+
tit. A|gwir a|dwot. kordoilla
vym merch wrthyf i kyt