Breudwd Rhyddiaith Gymraeg 1300-1425
English

LlGC Llsgr. Peniarth 21 – tudalen 7v

Brut y Brenhinoedd

7v

1

 vrenhin gwedy yndev
 nawr oed hwnnw hy  ̷+
dw  kadarn. a|devdeng ml  ̷+
yned arr|vgeint y|bv yn
gwledychv a|r gwr hwnnw
gyntaf brenhin wedy. britus.
a|aeth a|llynghes ganthaw ffr+
einc. Ac wedy llawer o|ymladev
a|llad gwyr a|gwraged ac anrei  ̷+
thyw y|gwladoed. Pan doeth dr ̷+
chevyn ef a|adeliawd kaei y|pa  ̷+
rth draw y|hvmr ac o|y henw
e|hvn a|y gelwis kayr evrawc
Ac yn|yr|amser hwnw yd oed
davvd broffwyt yn|vrenhin yg|ka  ̷+
er nelem a|silws latnius yn yr eidal
ag onathan Ac  ssaph yn
pproffwydi yg gwlat yr israel. Ac
yna yd adeilws evrawc gyv  ̷+
erbyn ac ysgotlont kaer a|el  ̷+
wit kaer alklvt a|chastell my  ̷+
nyd agued yr hwnn a|elwir yr
awr hon kastell y|morynyon
a|r mynyd dolvryvs
Ac|wedy hynny y|ganet y    ̷+
awc vgein meib o|vgein
wraged A|dec merchet ar| ̷+
geint o|verchet A|devgein
mlyned y|bv efrawc yn|gw  ̷+
ledychv A llyma henwev y
veibion ef. Britvs dar an+
las oed y mab hynaf idaw
Maredvd Seissy  Mor  ̷+
vd Bleidvd Iago Botlan

2

Kyngar Spladen. Gwawl
Dardan Eidal Ivor Ector
Kyngv. Gereint. Rvn Assei
Hywel. Llyma henwev y|mer  ̷+
chet weithon Gloywgein a n  ̷+
ogen Evdaws.|Gwenlhant
Gwawrdyd Angharat Gw  ̷+
endolev Tanghwystl Gorgon
Medlan Methael Ovarar ma  ̷+
elvre. Kamreda Rogev Gwael
Ecvb Nest Kein. Stadvd
Gwladvs Ebrein. Blangan
Avallach Angaes Galaes tec  ̷+
af morwyn oed honno yn|ynys
brydein ac yn ffreing o|r a|vv
yn vn oes a|hi. Gweirvil. Per  ̷+
wevr Evrdreic Edra Anor
Stadiaid Egron a|rei hynny
oll a|anvones ev tat wynt hyt
yr eidal. Ac yno y|rodet wynt
y|wyr dledawc bonhedic. Ac
yna yn|y|lle wedy hynny y|kyw  ̷+
eiryawd ef llynghes ac asser
a|ossodes yn|dywyssawc arnei
ac yd aethant hyt yn|german  ̷+
ia. a|phorth ganythynt y|gan
silyvs latinius ac wynt a|oresg  ̷+
nasant kwbl o|r wlat honno
Ac ny thrigawd nep onadvnt
namyn. britus. daryan las ygyt
ac evrawc ygyuir y llywyodr+
eth kyvoeth y|dat. 
Ac|wedy kolli efrawc y|gwledy+
chaw  britus. daryan las y vab